jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 天文学

Chinese
A to Z

Image banner for the astronomy category
汉语拼音Romaji日语
天文学tiānwénxuétenmongaku天文学
太阳tàiyángtaiyou太陽
水星shuǐxīngsuisei水星
金星jīnxīngkinsei金星
地球dìqiúchikyuu地球
火星huǒxīngkasei火星
木星mùxīngmokusei木星
土星tǔxīngdosei土星
天王星tiānwángxīngtennosei天王星
海王星hǎiwángxīngkaiosei海王星
冥王星míngwángxīngmeiosei冥王星
月球yuèqiútsuki
卫星wèixīngeisei衛星

银河系yínhéxìginga銀河
宇宙yǔzhòuuchuu宇宙
星系xīngxìseiun星雲
xīnghoshi
行星xíngxīngwakusei惑星
彗星huìxīngsuiseiすい星
流星liúxīngnagareboshi流れ星
流星雨liúxīngyǔryuuseiu流星雨
小行星xiǎoxíngxīngshoowakusei小惑星

望远镜wàngyuǎnjìngbouenkyou望遠鏡
放大fàngdàkakudairitsu拡大率
孔径kǒngjìngapaachaアパーチャ
滤色镜lǚsèjìngfirutaaフィルター
jìngmiraaミラー
透镜tòujìngbouenkyou望遠鏡
星星的亮度xīng xīng de liàng dùookisa大きさ

仙女座xiānnǚzuòandoromedaアンドロメダ
唧筒座jītǒngzuòponpuポンプ
天燕座tiānyànzuòfuuchou風鳥
宝瓶座bǎopíngzuòmizugame水瓶
天鹰座tiānyīngzuòwashiわし
天坛座tiāntánzuòsaidan祭壇
白羊座báiyángzuòohitsuji牡羊
御夫座yùfūzuògyosha御者
牧夫座mùfūzuòushikai牛飼
雕具座diāojùzuòchoukokugu彫刻具
鹿豹座lùbàozuòkirin麒麟
巨蟹座jùxièzuòkani
猎犬座lièquǎnzuòryouken猟犬
大犬座dàquǎnzuòoo inu大犬
小犬座xiǎoquǎnzuòko inu子犬
摩羯座mójiézuòyagi山羊
船底座chuándǐzuòryuukotsu龍骨
仙后座xiānhòuzuòkashiopeaカシオペア
半人马座bànrénmǎzuòkentaurusuケンタウルス
仙王座xiānwángzuòkefeusuケフェウス
鲸鱼座jīngyúzuòkujira
堰蜓座yàntíngzuòkamereonカメレオン
圆规座yuánguīzuòkonposuコンパス
天鸽座tiāngēzuòhato
后发座hòufāzuòkami no keかみのけ
南冕座nán miǎnzuòminami no kanmuri南の冠
北冕座běi miǎnzuòkanmuri
乌鸦座wūyāzuòkarasu
巨爵座jùjuézuòkoppuコップ
南十字座nán shízìzuòminami juuji南十字
天鹅座tiānézuòhakuchou白鳥
海豚座hǎitúnzuòiruka海豚
剑鱼座jiànyúzuòkajiki梶木
天龙座tiānlóngzuòryuu
小马座xiǎomǎzuòkouma子馬
波江座bōjiāngzuòeridanusuエリダヌス
天炉座tiānlúzuòro
双子座shuāngzizuòfutago双子
天鹤座tiānhèzuòtsuru
武仙座wǔxiānzuòherukuresuヘルクレス
时钟座shízhōngzuòtokei時計
长蛇座chángshézuòumi hebi海蛇
水蛇座shuǐshézuòmizu hebi水蛇
印地安座yìndìānzuòindeianインデアン
蝎虎座xiēhǔzuòtokage蜥蜴
狮子座shīzizuòshi shi獅子
小狮座xiǎoshīzuòko jishi小獅子
天兔座tiāntùzuòusagi
天秤座tiānchèngzuòtenbin天秤
豺狼座cháilángzuòookami
天猫座tiānmāozuòyama neko山猫
天琴座tiānqínzuòkoto
山案座shānànzuòteeberu sanテーブル山
显微镜座xiǎnwēijìngzuòkenbikyou顕微鏡
麒麟座qílínzuòikkakujyuu一角獣
苍蝇座cāngyíngzuòhae
矩尺座jǔchǐzuòjyougi定規
南极座nán jízuòhachibungi八分儀
蛇夫座shéfūzuòhebi tsukai蛇遣
猎戶座lièhùzuòorionオリオン
孔雀座kǒngquèzuòkujyaku孔雀
飞马座fēimǎzuòpegasusuペガスス
英仙座yīngxiānzuòperuseusuペルセウス
凤凰座fènghuángzuòhouou鳳凰
绘架座huìjiàzuògaka画架
双魚座shuāngyúzuòuo
船尾座chuánwěizuòtomo船尾
罗盘座luópánzuòrashingen羅針盤
网罟座wǎnggǔzuòrechikuruレチクル
天箭座tiānjiànzuòya
人马座rénmǎzuòite射手
天蝎座tiānxiēzuòsasori
玉夫座yùfūzuòchoukokushitsu彫刻室
盾牌座dùnpáizuòtate
巨蛇座jùshézuòhebi
六分仪座liùfēnyízuòrokubungi六分儀
金牛座jīnniúzuòoushi牡牛
望远镜座wàngyuǎnjìngzuòbouenkyouu望遠鏡
三角座sānjiǎozuòsankaku三角
南三角座nán sānjiǎozuòminami no sankaku南三角
杜鹃座dùjuānzuòkyoshichou巨嘴鳥
大熊座dàxióngzuòoo guma大熊
小熊座xiǎoxióngzuòko guma小熊
船帆座chuánfānzuòho
室女座shìnǚzuòotome乙女
飞鱼座fēiyúzuòtobiuo飛魚
狐狸座húxīngzuòkogitsune子狐
汉语拼音Romaji日语
View the 天文学 flashcards page


Now take the 天文学 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles