Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 意字典

意字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音意大利语
剑, 刀jiàn, dāof spada
dùnf scudo
短剑duǎnjiànm pugnale
qiāngm fucile
机枪jīqiāngf mitragliatrice
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáof lancia
装甲zhuāngjiǎf armatura
面甲miànjiǎf visiera
盔甲kuījiǎf armatura a piastre
手榴弹shǒuliúdànf granata
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léif mina
坦克tǎnkèm carro armato
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìm lanciarazzi
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngm bastone
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāof scimitarra
手枪shǒuqiāngf pistola
步枪bùqiāngf carabina
猎枪lièqiāngf fucile da caccia
大炮dàpàom cannone
gōngm arco
十字弓, 弩shízìgōng, nǔf balestra
jiànf freccia
枪弹qiāngdànf pallottola
炸弹zhàdànf bomba
火箭huǒjiànm razzo
导弹dǎodànm missile
Now take the 武器 test in Italian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
赌博
音乐
神话
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles