jonsay.co.uk
Language Dictionaries
意字典

意字典 | 人体

Chinese
A to Z

汉语拼音意大利语
妇女fùnǚf femmina
男人nánrénm maschio
婴儿yīngérm bambino, f bambina

粉刺fěncìm acne
máompl capelli
毛孔máokǒngm poro
f pelle
雀斑quèbānf lentiggine
zhìm neo
皱纹zhòuwénf ruga

tóuf testa
éf fronte
耳朵ěrduom orecchio
鼻子bízim naso
f mascella
máompl capelli
眉毛méimaom sopracciglio
面颊miànjiáf guancia
咽喉yānhóuf gola
眼力yǎnlìm occhio
*眼球yǎnqiúm globo dell`occhio
zuǐf bocca

躯干qūgànm torso
bèim schiena
肚脐dùqím ombelico
m addome
腹部fùbùf pancia
睾丸gāowánm testicolo
jǐngm collo
jiānf spalla
奶头nǎitóum capezzolo
屁股pìgum sedere
乳房rǔfángm seno
xiōngm petto
胸腔xiōngqiāngm petto
yāof vita
阴道yīndàof vagina
阴茎yīnjīngm pene

m braccio
大拇指dàmǔzhǐm pollice
前臂qiánbìm avambraccio
shǒuf mano
手掌shǒuzhǎngf palma, m palmo
手指shǒuzhǐm dito
*指甲zhǐjiaf unghia
*指甲根部的表皮zhījiā gēnbù de biǎopíf pellicina, f cuticola
*指纹印zhǐwényìnf impronta digitale
*指尖zhǐjiānf punta del dito
wànm polso
指节zhǐjiéf nocca
zhǒum gomito

tuǐf gamba
大腿, 股dàtuǐ, gǔf coscia
féim polpaccio
jìngf tibia
脚, 足jiǎo, zúm piede
脚后跟jiǎohòugēnm calcagno
脚趾jiǎozhǐm dito del piede
*趾甲zhǐjiǎf unghia del piede
臀部túnbùf anca
膝, 膝盖xī, xīgàim ginocchio

内部的nèibùde
chángm intestino
动脉dòngmàif arteria
fèim polmone
肝脏gānzàngm fegato
骨骼gǔgém osso
静脉jìngmàif vena
精液jīngyèf sperma
肌肉jīròum muscolo
结肠jiéchángm colon
肋骨lèigǔf costola
卵巢luǎncháof ovaia
nǎom cervello
膀胱pángguāngf vescica
脾, 脾脏pí, pízàngf milza
脐带qídàim cordone ombelicale
韧带rèndàim legamento
肾, 肾脏shèn, shènzàngm rene
视网膜shìwǎngmóf retina
头骨tóugǔm cranio, m techio
胎儿tāi`érm feto
心脏xīnzàngm cuore
*心跳, 心搏xīntiào, xīnbóm battito del cuore
xuèm sangue
血管xuèguǎnm vaso sanguigno
眼球yǎnqiúm globo dell`occhio
子宫zǐgōngm utero
子宫zǐgōngm utero
汉语拼音意大利语

Now take the 人体 test in Italian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles