Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 意字典

意字典 | 问候, 打招呼!

Search dictionary :-

汉语拼音意大利语
问候, 打招呼!wèn hòu, dǎ zhāo hu!Saluti
早上好zǎo shàng hǎobuongiorno
下午好xià wǔ hǎobuonasera
晚上好wǎn shàng hǎobounasera
日安rì ānbuongiorno
晚安wǎn ānbuonanotte
你好, 喂nǐ hǎo, wèiciao
再见zài jiànarrivederci, arrivederla
再见, 回头见zài jiàn, huí tóu jiànCi vediamo.
qǐngPer favore
对不起, 打扰一下duì bú qǐ, dǎ rǎo yī xiàMi scusi, per favore
对不起duì bú qǐmi dispiace
谢谢你xiè xiè nǐGrazie
非常感谢fēi cháng gǎn xièGrazie mille
不用谢bú yòng xièPrego

你好nǐ hǎoCome stai?, Come sta?
你呢?nǐ ne?e lei?
Now take the 问候, 打招呼! test in Italian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
赌博
音乐
神话
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles