jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 意字典

意字典 | 天月年

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
赌博
音乐
神话
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音意大利语
tiānm giorno
星期一xīngqīyīm lunedì
星期二xīngqī`èrm martedì
星期三xīngqīsānm mercoledì
星期四xīngqīsìm giovedì
星期五xīngqīwǔm venerdì
星期六xīngqīliùm sabato
星期日xīngqīrìf domenica

niánm anno
一月yīyuèm gennaio
二月èryuèm febbraio
三月sānyuèm marzo
四月sìyuèm aprilo
五月wǔyuèm maggio
六月liùyuèm giugno
七月qīyuèm luglio
八月bāyuèm agosto
九月jiǔyuèm settembre
十月shíyuèm ottobre
十一月shíyīyuèm novembre
十二月shí`èryuèm dicembre

季节jìjiéf stagione
春季chūnjìf Primavera
夏季xiàjìf Estate
秋季qiūjìm Autunno
冬季dōngjìm Inverno
汉语拼音意大利语
Now take the 天月年 test in Italian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles