jonsay.co.uk
Language Dictionaries
意字典

意字典 | 建筑

Chinese
A to Z

汉语拼音意大利语
建筑jiànzhùf struttura
办公室bàngōngshìm ufficio
博物馆bówùguǎnm museo
冰屋bīngwūm igloo
百货商店bǎihuò shāngdiànm grande magazzino
餐馆cānguǎnm ristorante
城堡, 车chéngbǎo, jūm castello
超级市场chāojí shìchǎngm supermercato
大使馆dàshǐguǎnm ambasciato
大学dàxuéf università
灯塔dēngtǎm faro
电影院diànyǐngyuànf cinema
飞机场fēijīchǎngm aeroporto
*候机厅hòujītīngf sala d`atressa
*验照处yànzhàochǔm controllo passaporti
风车fēngchēm mulino a vento
工厂gōngchǎngf fabbrica
宫殿gōngdiànm palazzo
公寓gōngyùm appartamento
gǎngm porto
港口gǎngkǒum porto
*验照处yànzhàochǔm controllo passaporti
户籍登记处hùjí dēngjìchùf anagrafe
花商huāshāngm fioraio
剧院jùyuànm teatro
警察分局jǐngchá fēnjúm posto dipolizia
教堂jiàotángf chiesa
jiāf casa
酒吧jiǔbām bar
酒吧jiǔbām pub
陵墓língmùm mausoleo
旅馆lǚguǎnm albergo
旅游咨询处lǚyóuzī xúnchùm pro loco
摩天楼mótiānlóum grattacielo
美术馆, 画廊měishùguǎn, huàlángf galleria d`arte
庙宇miàoyǔm tempio
农场nóngchǎngf fattoria
平房píngfángm bungalow
清真寺qīngzhēnsìf moschea
qiáom ponte
肉铺ròupùf macelleria
圣陵shènglíngm reliquario
市场shìchǎngm mercato
市议会所有的房产shìyìhuì suǒyǒude fángchǎnf casa popolare
市政厅shìzhèngtīngm municipio
食品杂货商shípǐn záhuòshāngm negozio di alimentari
商店shāngdiànm negozio
水族馆shuǐzúguǎnm acquario
图书馆túshūguǎnf biblioteca
体育场tǐyùchǎngm stadio
天文台tiānwéntáim osservatorio
消防站xiāofángzhànf caserma dei pompieri
学校xuéxiàof scuola
*教室jiàoshìf aula
学院xuéyuànm college
银行yínhángf banca, m banco
邮政局yóuzhèngjúm ufficio postale
医院yīyuànm ospedale
演播室yǎn bō shìm studio
总教堂zǒngjiàotángm cattedrale, m duomo
帐篷zhàngpengf tenda
庄园zhuāngyuánm maniero
汉语拼音意大利语

Now take the 建筑 test in Italian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles