Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 办公室

Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
办公室bàn gōng shìkantor
办公桌bàn gōng zhuōmeja
笔记本bǐ jì běnbuku catatan
抽屉chōu tìlaci
订书机dìng shū jīsteples
档案柜dǎng àn guìlemari arsip
电话号码本diàn huà hào mǎ běnbuku telepon
电话号码diàn huà hào mǎnomor telepon
电话diàn huàtelepon
电脑diàn nǎokomputer
钢笔gāng bǐpulpen
黑板擦hēi bǎn cāpenghapus papan tulis
黑板hēi bǎnpapan tulis
回形针huí xíng zhēnpenjepit kertas
卷笔刀juǎn bǐ dāoperaut pensil
铅笔qiān bǐpensil
信封xìn fēngamplop
橡皮xiàng pípenghapus
椅子yǐ zikursi
纸张zhǐ zhāngkertas
Now take the 办公室 test in Indonesian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
神话
运动
时间
工具
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles