jonsay.co.uk
Language Dictionaries
汉印尼字典

汉印尼字典 | 自然界

Chinese
A to Z

Image banner for the nature category
汉语拼音印度尼西亚语
自然界zìránjièalam

天气tiānqìcuaca
*冰雹bīngbáobatu hujan es
彩虹cǎihōngpelangi
大风dàfēngangin kencang
fēngangin
风暴fēngbàobadai
飓风jùfēngangin ribut
léipetir, guntur
闪电shǎndiànkilat, halilintar
台风táifēngangin topan
*阳光yángguāngsinar/cahaya matahari
微风wēifēngangin sepoi-sepoi
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánangin siklon
旋风xuànfēngangin puyuh
xuěsalju
雪堆xuěduītumpukan salju
yúnawan
hujan
雨夹雪yǔjiāxuěhujan bercampur es dan salju

shuǐair
cháoair pasang
hǎilaut
*海滨hǎibīnpantai laut
海啸hǎixiàotsunami
海峡hǎixiáselat
sungai
danau
làngombak
浪涛làngtāogelombang besar
流, 水流liú, shuǐliúarus
瀑布pùbùair terjun
三角洲sānjiǎozhōudelta
小河xiǎohéaliran, arus
泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúlaguna
旋涡xuánwōpusaran air
洋, 海洋yáng, hǎiyángbenua

地球dìqiúbumi
丛林, 密林cónglín, mìlínhutan
大陆, 大洲dàlù, dàzhōubenua
地沟dìgōuparit
地震dìzhèngempa bumi
海岛hǎidǎopulau
海滩hǎitānpantai
火山huǒshāngunung berapi
绿洲lùzhōuoasis
lumpur
泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngtanah
平川píngchuāndataran
森林sēnlínhutan
沙漠shāmògurun pasir
深谷shēngǔjurang
土地tǔdìtanah
小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngbukit
溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔlembah
震动zhèndònggempa bumi
地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài lapisan tektonik
汉语拼音印度尼西亚语
View the 自然界 flashcards page


Now take the 自然界 test in Indonesian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles