Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 神话

Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
神话shénhuàmitologi

半人半马怪物bànrén bànmǎ guàiwùsentaururs
吃人的妖魔chī rén de yāomóraksasa
恶魔èmósetan, iblis, jin
凤, 凰fèng, huángphoenix
飞马fēi mǎ pegasus
怪物guàiwùmonster
鬼魂guǐhúnhanta
巨人jùrénraksasa
精神jīngshénroh, jiwa
狼人lángrénserigala jadi-jadian
lóngnaga
麻木不仁的人mámù bùrén de rénzombie
魔鬼móguǐsetan
美杜莎měidùshāmedusa
美人鱼měirényúputri duyung
男巫nánwūahli sihir
女神nǚshéndewi
女巫nǚwūpenyihir perempuan
似马的独角兽sì mǎ de dújiǎoshòukuda bertanduk
撒旦sādànsatan
shéntuhan
食屍鬼shíshīguǐsetan
泰坦tàitǎntitan
土地神tǔdìshénorang cebol
外星人wàixīngrénalien
wǎngbidadari, peri
吸血鬼xīxuèguǐvampir, drakula
仙女xiānnǚperi
小精灵xiǎo jīnglíngperi
小仙女xiǎo xiānnǚbidadari
小仙子xiǎo xiānzǐperi, dewi
小魔鬼xiǎomóguǐsetan
幽灵yōulíngmomok, hantu, setan
Now take the 神话 test in Indonesian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
神话
运动
时间
工具
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles