jonsay.co.uk
Language Dictionaries
汉印尼字典

汉印尼字典 | 起居室

Chinese
A to Z

汉语拼音印度尼西亚语
起居室qǐjūshìruang tamu
壁炉bìlúperapian
抽屉chōutìlaci
地毯dìtǎnkarpet
电视diànshìtelevisi
柜橱guìchúlemari
绘画huìhuàlukisan
计算机jìsuànjīcomputer
录象机lùxiàngjīvideo
屏冈pínggānglayer
沙发shāfāsofa
收音机shōuyīnjīradio
扬声器yángshēngqìpengeras suara
椅子yǐzikursi
照片zhàopiànfoto
桌子zhuōzimeja
汉语拼音印度尼西亚语

Now take the 起居室 test in Indonesian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles