jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 昆虫

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
神话
运动
时间
工具
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
昆虫kūnchóngserangga

苍蝇cāngyínglalat
éngengat
蝴蝶húdiékupu-kupu
黄蜂huángfēngtawon
甲虫jiǎchóngkumbang
毛虫máochóngulat bulu
蚂蚁máyǐsemut
蜜蜂mìfēnglebah
蜻蜓qīngtíngcapung
rùirayap
wénnyamuk
蜈蚣wúgōngserangga kecil
蟋蟀xīshuàicengkerit
蝎子xiēzikalajengking
小昆虫xiǎo kūnchónghama
蚱蜢zhàměngbelalang
蟑螂zhānglángkecoak
蜘蛛zhīzhūlaba-laba
汉语拼音印度尼西亚语
Now take the 昆虫 test in Indonesian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles