jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 食物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
神话
运动
时间
工具
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
食物shíwùmakanan
cuka
草本植物, 药草cǎoběn zhíwù, yàocǎojamu
胡椒粉hújiāofěnlada
黄油huángyóumentega
面粉miànfěntepung
葡萄酒pútaojiūanggur
人造黄油rénzào huángyóumargarina
ròudaging
shuǐair
水果shuǐguǒbuah-buahan
tánggula
调味品tiáowèipǐnbumbu
yángaram
ikan
植物, 蔬菜zhìwú, shūcàisayur-sayuran

烹调pēngtiáomemasak
kǎomemanggang
烹调pēngtiáomemasak
wēimendidih
zhìmemanggang
未煮过的wèi zhǔguò dementah

甜食tiánshíhidangan penutup
puding
冰淇淋bīngqílínes krim
干酪饼gānlàobǐngkue keju
果馅饼guǒ xiànbǐngkue tar
烙饼làobǐngkue dadar/serabi
松糕sōnggāokue spons
糖果tángguǒmanis

意大利面食yìdàlì miànshípasta
通心粉tōng xīn fěnmakaroni
细圆面条xì yuán miàntiáospageti
意大利烤面条加干酪沙司yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sīkarbonara
意式宽面yì shì kuān miànlasanya

炖肉dùn ròurebusan, masakan hospot
咖喱gālíkari
三明治sānmíngzhìroti isi
汤, 羹tāng, gēngsop
汉语拼音印度尼西亚语
Now take the 食物 test in Indonesian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles