Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 鱼

Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
ikan
蝙鱼biān yúikan air asin
大比目鱼dàbǐmùyúikan pecak
鲱鱼fēiyúikan haring
guīikan salmon
黑线鳕hēixiànxuěikan atlantik
金鱼jīnyúikan mas
ikan merah
鲤鱼lǐyúikan gurame
鲇形目niánfǎng mùikan kumis kucing
qīngikan air tawar
鳝, 鳗shàn, mànbelut
鲨鱼shāyúikan hiu
鲦鱼(一种小淡水鱼)tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)ikan mini, ikan yang sangat kecil
xuěikan cod
鳟鱼zūnyúikan air tawar


水母, 海蜇shuǐmǔ, hǎizhéubur ubur, ubur-ubur

Now take the 鱼 test in Indonesian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
神话
运动
时间
工具
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles