jonsay.co.uk
Language Dictionaries
汉印尼字典

汉印尼字典 | 天文学

Chinese
A to Z

Image banner for the astronomy category
汉语拼音印度尼西亚语
天文学tiānwénxuéAstronomi
太阳tàiyángMatahari
水星shuǐxīngMerkurius
金星jīnxīngVenus
地球dìqiúBumi
火星huǒxīngMars
木星mùxīngJupiter
土星tǔxīngSaturnus
天王星tiānwángxīngUranus
海王星hǎiwángxīngNeptunus
冥王星míngwángxīngPluto
月球yuèqiúBulan
卫星wèixīngSatelit

银河系yínhéxìGalaksi Bima Sakti
宇宙yǔzhòuAlam Semesta
星系xīngxìGalaksi
xīngBintang
太阳系tàiyángxìTata Surya
行星xíngxīngPlanet
彗星huìxīngKomet, bintang berekor
流星liúxīngMeteor
流星雨liúxīngyǔHujan meteor
小行星xiǎoxíngxīngAsteroid

接眼jiēyǎnlensa mata
巴洛透镜bā luò tòu jìnglensa barlow
牛顿望远镜niúdùn wàngyuǎnjìngnewtonian
多布森望远镜duōbùsēn wàngyuǎnjìngdobsonian
放大fàngdàperbesaran
孔径kǒngjìnglubang lensa
滤色镜lǚsèjìngpenyaring
jìngkaca
透镜tòujìnglensa
星星的亮度xīng xīng de liàng dùmagnitudo

仙女座xiānnǚzuòAndromeda
唧筒座jītǒngzuòAntlia
天燕座tiānyànzuòApus
宝瓶座bǎopíngzuòAquarius
天鹰座tiānyīngzuòAquila
天坛座tiāntánzuòAra
白羊座báiyángzuòAries
御夫座yùfūzuòAuriga
牧夫座mùfūzuòBootes
雕具座diāojùzuòCaelum
鹿豹座lùbàozuòCamelopardalis
巨蟹座jùxièzuòCancer
猎犬座lièquǎnzuòCanes Venatici
大犬座dàquǎnzuòCanis Major
小犬座xiǎoquǎnzuòCanis Minor
摩羯座mójiézuòCapricornus
船底座chuándǐzuòCarina
仙后座xiānhòuzuòCassiopeia
半人马座bànrénmǎzuòCentaurus
仙王座xiānwángzuòCepheus
鲸鱼座jīngyúzuòCetus
堰蜓座yàntíngzuòChamaeleon
圆规座yuánguīzuòCircinus
天鸽座tiāngēzuòColumba
后发座hòufāzuòComa Berenices
南冕座nán miǎnzuòCorona Australis
北冕座běi miǎnzuòCorona Borealis
乌鸦座wūyāzuòCorvus
巨爵座jùjuézuòCrater
南十字座nán shízìzuòGubuk Penceng
天鹅座tiānézuòCygnus
海豚座hǎitúnzuòDelphinus
剑鱼座jiànyúzuòDorado
天龙座tiānlóngzuòDraco
小马座xiǎomǎzuòEquuleus
波江座bōjiāngzuòEridanus
天炉座tiānlúzuòFornax
双子座shuāngzizuòGemini
天鹤座tiānhèzuòGrus
武仙座wǔxiānzuòHercules
时钟座shízhōngzuòHorologium
长蛇座chángshézuòHydra
水蛇座shuǐshézuòHydrus
印地安座yìndìānzuòIndus
蝎虎座xiēhǔzuòLacerta
狮子座shīzizuòLeo
小狮座xiǎoshīzuòLeo Minor
天兔座tiāntùzuòLepus
天秤座tiānchèngzuòLibra
豺狼座cháilángzuòLupus
天猫座tiānmāozuòLynx
天琴座tiānqínzuòLyra
山案座shānànzuòMensa
显微镜座xiǎnwēijìngzuòMicroscopium
麒麟座qílínzuòMonoceros
苍蝇座cāngyíngzuòMusca
矩尺座jǔchǐzuòNorma
南极座nán jízuòOctans
蛇夫座shéfūzuòOphiuchus
猎戶座lièhùzuòBintang Waluku
孔雀座kǒngquèzuòPavo
飞马座fēimǎzuòPegasus
英仙座yīngxiānzuòPerseus
凤凰座fènghuángzuòPhoenix
绘架座huìjiàzuòPictor
双魚座shuāngyúzuòPisces
船尾座chuánwěizuòPuppis
罗盘座luópánzuòPyxis
网罟座wǎnggǔzuòReticulum
天箭座tiānjiànzuòSagitta
人马座rénmǎzuòSagittarius
天蝎座tiānxiēzuòScorpius
玉夫座yùfūzuòSculptor
盾牌座dùnpáizuòScutum
巨蛇座jùshézuòSerpens
六分仪座liùfēnyízuòSextans
金牛座jīnniúzuòTaurus
望远镜座wàngyuǎnjìngzuòTelescopium
三角座sānjiǎozuòTriangulum
南三角座nán sānjiǎozuòTriangulum Australe
杜鹃座dùjuānzuòTucana
大熊座dàxióngzuòUrsa Major
小熊座xiǎoxióngzuòUrsa Minor
船帆座chuánfānzuòVela
室女座shìnǚzuòVirgo
飞鱼座fēiyúzuòVolans
狐狸座húxīngzuòVulpecula
汉语拼音印度尼西亚语
View the 天文学 flashcards page


Now take the 天文学 test in Indonesian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles