jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 汉印尼字典

汉印尼字典 | 天文学

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
神话
运动
时间
工具
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音印度尼西亚语
天文学tiānwénxuéAstronomi
太阳tàiyángMatahari
水星shuǐxīngMerkurius
金星jīnxīngVenus
地球dìqiúBumi
火星huǒxīngMars
木星mùxīngJupiter
土星tǔxīngSaturnus
天王星tiānwángxīngUranus
海王星hǎiwángxīngNeptunus
冥王星míngwángxīngPluto
月球yuèqiúBulan
卫星wèixīngSatelit

银河系yínhéxìGalaksi Bima Sakti
宇宙yǔzhòuAlam Semesta
星系xīngxìGalaksi
xīngBintang
太阳系tàiyángxìTata Surya
行星xíngxīngPlanet
彗星huìxīngKomet, bintang berekor
流星liúxīngMeteor
流星雨liúxīngyǔHujan meteor
小行星xiǎoxíngxīngAsteroid

接眼jiēyǎnlensa mata
巴洛透镜bā luò tòu jìnglensa barlow
牛顿望远镜niúdùn wàngyuǎnjìngnewtonian
多布森望远镜duōbùsēn wàngyuǎnjìngdobsonian
放大fàngdàperbesaran
孔径kǒngjìnglubang lensa
滤色镜lǚsèjìngpenyaring
jìngkaca
透镜tòujìnglensa
星星的亮度xīng xīng de liàng dùmagnitudo

仙女座xiānnǚzuòAndromeda
唧筒座jītǒngzuòAntlia
天燕座tiānyànzuòApus
宝瓶座bǎopíngzuòAquarius
天鹰座tiānyīngzuòAquila
天坛座tiāntánzuòAra
白羊座báiyángzuòAries
御夫座yùfūzuòAuriga
牧夫座mùfūzuòBootes
雕具座diāojùzuòCaelum
鹿豹座lùbàozuòCamelopardalis
巨蟹座jùxièzuòCancer
猎犬座lièquǎnzuòCanes Venatici
大犬座dàquǎnzuòCanis Major
小犬座xiǎoquǎnzuòCanis Minor
摩羯座mójiézuòCapricornus
船底座chuándǐzuòCarina
仙后座xiānhòuzuòCassiopeia
半人马座bànrénmǎzuòCentaurus
仙王座xiānwángzuòCepheus
鲸鱼座jīngyúzuòCetus
堰蜓座yàntíngzuòChamaeleon
圆规座yuánguīzuòCircinus
天鸽座tiāngēzuòColumba
后发座hòufāzuòComa Berenices
南冕座nán miǎnzuòCorona Australis
北冕座běi miǎnzuòCorona Borealis
乌鸦座wūyāzuòCorvus
巨爵座jùjuézuòCrater
南十字座nán shízìzuòGubuk Penceng
天鹅座tiānézuòCygnus
海豚座hǎitúnzuòDelphinus
剑鱼座jiànyúzuòDorado
天龙座tiānlóngzuòDraco
小马座xiǎomǎzuòEquuleus
波江座bōjiāngzuòEridanus
天炉座tiānlúzuòFornax
双子座shuāngzizuòGemini
天鹤座tiānhèzuòGrus
武仙座wǔxiānzuòHercules
时钟座shízhōngzuòHorologium
长蛇座chángshézuòHydra
水蛇座shuǐshézuòHydrus
印地安座yìndìānzuòIndus
蝎虎座xiēhǔzuòLacerta
狮子座shīzizuòLeo
小狮座xiǎoshīzuòLeo Minor
天兔座tiāntùzuòLepus
天秤座tiānchèngzuòLibra
豺狼座cháilángzuòLupus
天猫座tiānmāozuòLynx
天琴座tiānqínzuòLyra
山案座shānànzuòMensa
显微镜座xiǎnwēijìngzuòMicroscopium
麒麟座qílínzuòMonoceros
苍蝇座cāngyíngzuòMusca
矩尺座jǔchǐzuòNorma
南极座nán jízuòOctans
蛇夫座shéfūzuòOphiuchus
猎戶座lièhùzuòBintang Waluku
孔雀座kǒngquèzuòPavo
飞马座fēimǎzuòPegasus
英仙座yīngxiānzuòPerseus
凤凰座fènghuángzuòPhoenix
绘架座huìjiàzuòPictor
双魚座shuāngyúzuòPisces
船尾座chuánwěizuòPuppis
罗盘座luópánzuòPyxis
网罟座wǎnggǔzuòReticulum
天箭座tiānjiànzuòSagitta
人马座rénmǎzuòSagittarius
天蝎座tiānxiēzuòScorpius
玉夫座yùfūzuòSculptor
盾牌座dùnpáizuòScutum
巨蛇座jùshézuòSerpens
六分仪座liùfēnyízuòSextans
金牛座jīnniúzuòTaurus
望远镜座wàngyuǎnjìngzuòTelescopium
三角座sānjiǎozuòTriangulum
南三角座nán sānjiǎozuòTriangulum Australe
杜鹃座dùjuānzuòTucana
大熊座dàxióngzuòUrsa Major
小熊座xiǎoxióngzuòUrsa Minor
船帆座chuánfānzuòVela
室女座shìnǚzuòVirgo
飞鱼座fēiyúzuòVolans
狐狸座húxīngzuòVulpecula
汉语拼音印度尼西亚语
Now take the 天文学 test in Indonesian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles