Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 希腊字典

希腊字典 | 度量衡

Search dictionary :-

汉语拼音希腊
弥撒mísaf μάζα
英石yīngshíf πέτρα
bàngf λίβρα
盎司àngsīf ουγκιά
n γραμμάριο
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnn χιλιόγραμμο
毫克háokèn χιλιοστόγραμμο

花式温度计huáshì wēndùjìn Φαρενάιτ
摄氏度shèshìdùn Κελσίου
摄氏度shèshìdùn κελσίου
量度liàngdùf μέτρηση
沸点fèidiǎnn σημείο βρασμού
冰点bīngdiǎnn σημείο ψύξης
沸腾fèiténgκαυτερός
冰冷bīnglěngπαγωμένος

shēngn λίτρο
毫升háoshēngn χιλιοστόλιτρο
品脱pǐntuōf πίντα
加仑jiālúnn γαλόνι
立方米lìfāngmǐn κυβικό μέτρο

距离jùlíf απόσταση
毫米háomǐn χιλιοστόμετρο
厘米, 公分límǐ, gōngfēnn εκατοστό
米, 公尺mǐ, gōngchǐn μέτρο
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐn χιλιόμετρο
英寸yīngcùnf ίντσα
f υάρδα
英里yīnglǐn μίλι
Now take the 度量衡 test in Greek

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles