Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 希腊字典

希腊字典 | 形状

Search dictionary :-

汉语拼音希腊
形状xíngzhuàngm σχήμα
八边形bābiānxíngm οκτάγωνο
波浪形bōlàngxíngm κύμα
长方形chángfāngxíngm ορυογώνιο
管状guān zhàngn σωλήνας
f καμάρα
角锥体jiǎozhuītǐf πυραμιδα
立方体lìfāngtǐn κύβος
菱形língxíngm ρόμβος
六边形liùbiānxíngm εξάγωνο
螺旋形luóxuánxíngf έλικα
卵形luǎnxíngn οβάλ
píngm επίπεδος
平面píngmiànn επίπεδο
七边形qībiānxíngf γραμμή, n επτάγωνο
曲线qǔxiànf καμπύλη
球体qiútǐf σφαίρα
三角形sānjiǎoxíngm τριγωνο
五边形wǔbiānxíngm πεντάγωνο
线xiànf γραμμή
圆顶状yuán dǐng xíngn θόλος
yuánn κύκλος
圆柱体yuánzhùtǐn κύλινδρος
圆锥体yuánzhuītǐn κώνος
正方形zhèngfāngxíngm κουτί
正方形zhèngfāngxíngm τετράγωνο
Now take the 形状 test in Greek

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles