jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 希腊字典

希腊字典 | 爬行动物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音希腊
爬行动物páxíng dòngwùn ερπρτό
尖牙jiānyán φαρμακερό δόντι
línf κλίμακα
尾巴wěibaf ουρά

shén φίδι
巨蛇jùshém πόθωνας
角蝰jiǎokuím ασπίς
蝰蛇, 毒蛇kuíshé, dúshéf έχιδνα
蟒蛇mǎngshéf ανακόντα
王蛇wángshém βόας
响尾蛇xiǎngwěishém κροταλίας
眼镜蛇yǎnjìngshéf κόμπρα
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shéf μαύρη μάμπα

蜥蜴xīyìf σαύρα
鳄鱼èyúm κροκόδειλος
壁虎bìhǔn γκέκο
短吻鳄duǎnwěn`èm αλιγάτορας
美洲大蜥蜴měizhōudà xīyìf ιγουάνα
汉语拼音希腊
Now take the 爬行动物 test in Greek


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles