jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 希腊字典

希腊字典 | 宗教

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音希腊
宗教zōngjiàof θρησκεία
宗教的zōngjiào deθρήσκος
恶魔èmóm δαίμονας
布道bùdàoκηρύσσω
忏悔chànhuǐf εξομολόγηση
忏悔室chànhuǐshìn εξομολογητήριο
赐福cìfúευλογώ
大主教dàzhǔjiàom αρχιεπίσκοπος
地狱dìyùf κόλασξ
f Βούδα
佛教fójiàom βουδισμός
佛教徒fójiàom βουδιστής
棺材guāncain φέρετρο
敬奉jìngfèngλατρεύω
基督jīdūm χριστός
基督教jīdūjiàom χριστιανισμός
基督徒jīdūtúχριστιανός
教区牧师jiàoqū mùshīm εφημέριος
教堂jiàotángf εκκλησία
拉比lābǐm ραβίνος
墓地mùdìn νεκροταφείο
穆斯林mùsīlínm μουσουλμάνος
庙宇miàoyǔm ναός
女神nǚshénf Θεά
普遍徒pǔbiàntúm καθολικός
祈祷qídǎoπροσεύχομαι
祈祷文qídǎowénf προσευχή
清真寺qīngzhēnsìn τζαμί
撒旦sādànm σατανάς, m Σατανά
撒旦sādànm διάβολος
僧侣sēnglǚm μοναχός
司铎, 牧师sīduó, mùshīm ιερέας
上帝shàngdìm Θεός
上帝的shàngdìdeθεοσεβής
圣地shèngdìm ιερός τόπος
圣经shèngjīngf Αγία Γραφή
圣洁的shèngjiédeάγιος
圣职shèngzhín ιερατείο
神父shénfùm ιερέας
神谕shényùm χρησμός
使徒shǐtúm απόστολος
天使tiānshǐm άγγελος
天堂tiāntángm παράδεισος
幸事xìngshìf ευλογία
信徒xìntúm μαθητής
洗礼xǐlǐn βάφτισμα
修女xiūnǚf καλόγρια
小教堂xiǎo jiàotángn παρεκκλήσι
犹太的yóutàideεβραïκός
犹太人yóutàirénm Εβραίος
预言家yùyánjiām προφήτης
主教zhǔjiàom επίσκοπος
汉语拼音希腊
Now take the 宗教 test in Greek


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles