Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 希腊字典

希腊字典 | 亲属

Search dictionary :-

汉语拼音希腊
亲属qīn shǔm συγγενής
家, 家庭jiā, jiā tíngf οικογένεια
朋友péng yǒum φίλος
母亲mǔ qīnf μητέρα
父亲fù qīnm πατέρας
儿童ér tóngn παιδί
儿子ér zim γυιος
女儿nǚ`érf κόρη
姐, 妹jiě, mèif αδερφή
兄弟xiōngdìm αδερφός
婴儿yīng`ērn μωρό
祖父zǔ fúm παππούς
爷爷yé yém παππούς
祖母zǔmǔf γιαγιά
奶奶zǔmǔnǎi nǎif γιαγιά
孙女sūn nǚf εγγονή
孙子sūn zim εγγονός
丈夫zhàng fum σύζυγος
侄子zhí zim ανεψιός
侄女zhí nǚf ανεψιά
姻亲yīn qīnn πεθεριά
岳母yuè mǔf πεθερά
岳父yuè fùm πεθερός
女婿nǚ xùm γαμπρός
儿媳ér xíf νύφη
Now take the 亲属 test in Greek

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles