Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 希腊字典

希腊字典 | 植物

Search dictionary :-

汉语拼音希腊
植物zhíwùn φυτό
cǎon γρασίδι
草本植物cǎoběn zhíwùn βότανο
huān λουλούδι
蕨类juélèif φτέρη
树, 木shù, mùn δέντρο
蔬菜shūcàin χορταρικό
水果shuǐguǒn φρούτο
仙人掌xiānrénzhǎngm κάκτος

n αγκάθι
gēnf ρίζα
花萼huāèf σέπαλα
花柱huā zhùm στύλος
huān λουλούδι
花瓣huābànf πέταλα
花粉huāfěnf γύρη
jīngm μίσχος
jīngm μισχος
球茎qiújìngm βολβός
树皮shùpím φλοιός
树枝shùzhīn κλαδί
雄蕊xióng ruǐm στήμονες
n μπουμπούκι
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùm μίσχο
n φφύλλο
 • 叶片
 • yè piànf έλασμα
  子房zǐ fángf ωοθήκη
  柱头zhù tóuf στιγμα
  Now take the 植物 test in Greek

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物

  昆虫
  植物

  植物
  水果


  一般生活
  问候, 打招呼!
  亲属
  天月年
  饮料
  赌博
  宗教
  学校
  时间
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码

  Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles