Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 希腊字典

希腊字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音希腊
自然界zìránjièf φύση
赤道chìdàom ισημερινός
半球bànquín ημισφαίριο
纬度wěidùn γεωγραφικό πλάτος
经度jīngdùn γεωγραφικό μήκος
北极běijíΒόρειος Πόλος
南极nánjíΝότιος Πόλος
北回归线běi huíguīxiànΤροπικός του Καρκίνου
南回归线nán huíguīxiànΤροπικός του Αιγόκερω

天气tiānqìm καιρός
气象学qìxiàngxuéf μετεωρολογία
暴风雪bàofēngxuěf χιονοθύελλα
暴风雨bàofēngyǔf θύελλα
bīngm πάγος
冰雹, 雹子bīngbáo, báozìn χαλάζι
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém παγετώνας
冰山, 流冰bīngshān, liúbīngn παγόβουνο
冰柱bīngzhùm παγοκρύσταλλος
彩虹cǎihōngn ουράνιο τόξο
大风dàfēngf θύελλα
大风dàfēngn σκούξιμο
大气, 空气dàqì, kōngqìf ατμόσφαιρα
fēngm αέρας
风暴fēngbàof καταιγίδα
飓风jùfēngf λαίλαπα
léif βροντή
气候qìhòun κλίμα
闪电shǎndiànf αστραπή
台风táifēngm τυφώνας
太阳tàiyángm ήλιος
微风wēifēngn αεράκι
f ομίχλη
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánm κυκλώνας
旋风xuànfēngm ανεμοστρόβιλος
xuěn χιόνι
雪堆xuěduīm χιονοστιβάς
yúnn σύννεφο
云雾yúnwùf καταχνιά
f βροχή
雨夹雪yǔjiāxuěn χιονόνερο

shuǐn νερό
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém παγετώνας
cháof παλίρροια
hǎif θάλασσα
海湾hǎiwānm κόλπος
海啸hǎixiàon τσουνάμι
海峡hǎixián στενό
n ποτάμι
 • 河岸
 • hé`ànf ποταμού τράπεζα
 • 河床
 • héchuángf κοίτη ποταμού
  洪水hóngshuǐm κατακλυσμός
  f λίμνη
  间歇泉jiàn xíe quánm θερμοπίδακας
  làngn κύμα
  浪涛làngtāof φουσκοθαλασσιά
  流, 水流liú, shuǐliún ρεύμα
  瀑布pùbùm καταρράκτης
  quánf πηγή
  三角洲sānjiǎozhōuf δέλτα
  水坝shuǐbàm υδατοφράκτης
  小河, 溪xiǎohé, xīn ρυάκι
  小河xiǎohén ρυάκι
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúf λιμνοθάλασσα
  旋涡xuánwōf ρουφήχτρα
  洋, 海洋yáng, hǎiyángm ωκεανός

  地球dìqiúf χώμα
  丛林, 密林cónglín, mìlínf ζούγκλα
  大山洞dà shāndòngf σπηχιά
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōuf ήπειρος
  地层, 岩层dìcéng, yáncéngf στρώμα
  地层, 岩层dìcéng, yáncéngf στρώμα
  地沟dìgōun χαντάκι
  地下的dìxiàdeυπόγειος
  地震dìzhènm σεισμός
  地质dìzhìf γεωλογία
  腐蚀fǔshíf διάβρωση
  海岸线hǎi`ànxiànf ακτή
  海岛hǎidǎon νησί
  海角hǎijiǎon ακρωτήρι
  海滩hǎitānf ακτή
  火山huǒshānn ηφαίστειο
  火山口huǒshānkǒum κρατήραας
  降落, 平息jiàngluò, píngxīf καθίζηση
  巨砾jùlìm ογκόλιθος
  矿泉kuàngquánf ιαματική πηγή
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshín βότσαλο
  绿洲lùzhōuf όαση
  f λάσπη
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngn έδαφος
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔm πηλός
  平川píngchuānf πεδιάδα
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánm θερμοπίδακας
  森林sēnlínn δάσος
  石灰岩shíhuīyánm ασβεστόλιθος
  石头shítouf πέτρα
  树林shùlínn δάσος
  shāf άμμος
  沙漠shāmòf έρημος
  山, 山岳shān, shānyuèn βουμό
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuáf κατολίσθηση
  山洞shāndòngf σπηλιά
  山顶shāndǐngf κορυφή
  山峰shānfēngf κορυγή
  沙岩shāyánf αμμόπετρα
  深谷shēngǔf χαράδρα
  水晶shuǐjīngn κρύσταλλο
  土地tǔdìf ξηρά
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngm λόφος
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔf κοιλάδα
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìm γκρεμός
  yánn πέτρωμα
  岩石, 大石yánshí, dàshím βράχος
  震动zhèndòngf δόνηση
  钟乳石zhōng rǔ shím Σταλαγμίτης
  石笋shí sǔnm Σταλακτίτης
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài f τεκτονική πλάκα
  Now take the 自然界 test in Greek

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物

  昆虫
  植物

  植物
  水果


  一般生活
  问候, 打招呼!
  亲属
  天月年
  饮料
  赌博
  宗教
  学校
  时间
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles