jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 哺乳动物

Chinese

汉语拼音希腊语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùn θηλαστικό

白鼬báiyòuf νυφίτσα
斑马bānmǎf ζέβρα
穿山甲chuān shān jiǎn είδοσ μυρμηκοφάγου
刺猬cìwèim σκαντζόχοιρος
长颈路chángjǐnglùf καμηλοπάρδαλη
河马hémǎm ιπποπόταμος
f αλεπού
黑豹hēibàom πάνθηρας
海豹hǎibàof φώκια
海狮hǎishīn θαλασσινό λιοντάρι
海象hǎixiàngm θαλάσσιος ίππος
f τίλρη
黄鼬huángyòuf νυφίτσα
huānm ασβός
lángm λύκος
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngn γκνου
羚羊língyángf αντιλόπη
鬣狗liègǒuf ύαινα
骆驼luòtuof καμήλα
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó f λάμα
m ταυρότραγος
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom ιαγουάρος
犰狳qiúyúm αρμαδίλος
食蚁兽shíyǐshòum παγγολίνος
狮子shīzin λιοντάρι
水牛shuǐniún βουβάλι
水獭shuǐtǎf ενυδρίς
n κουνέλι
犀牛xīniúm ρινόκερος
xiàngm ελέφαντας
*母象mǔxiàngf αγελάδα
野牛yěniúm βίσονας
野兔yětùm λαγός
野猪yězhūm αγριόχοιρος
鼹鼠yǎnshǔm ασπάλακας
cháin τσακάλι
鼩鼱qú jīngf στρίγγλα

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùn τρωκτικό
仓鼠cāngshǔn χάμστερ
大鼠dàshǔm αρουραίος
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔm αρκτόμυς
豪猪háozhūm ύστριλξ
河狸hélím κάστορας
松鼠sōngshǔm σκίουρος
沙鼠shā shǔγέρβιλος
shǔn ποντίκι
豚鼠túnshǔn ινδικό χοιρίδιο

类人猿lèirényuánm πίθηκος
长臂猿chángbìyuánn γίββων
大猩猩dàxīngxīngm γορίλας
黑猩猩hēixīngxīngm χιμπαντζής
猩猩xīngxīngm οραγγουτάγγος

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm πρωτεύον θηλαστικό
狒狒fèifèim βαβούνος
hóum πίθηκος
猕猴mí hóum μακάκος

有袋动物yǒu dài dòngwùn μαρσιποφόρο
袋鼠dàishǔn καγκουρό
树袋熊shùdàixióngf κοάλα
负鼠fù shǔn οπόσσουμ

xióngf αρκούδα
北极熊běijíxióngf πολική άρκτος
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngn πάντα
棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng f Καφέ αρκούδα
浣熊huàn xióng n ρακούν

gǒum σκύλος
鹿n ελάφι
m γάιδαρος
māof γάτα
n άλογο
niúf αγελάδα
*母牛mǔniúf αγελάδα
山羊shānyángf κατσίκα
yángn πρόβατο
zhūn γουρούνι
*公猪gōngzhūm αγριόχοιρος

jīngf κητώδη
海豚hǎitúnn δελφίνι
虎鲸hǔjīngφ όρκα
鲸鱼jīngyúf φάλαινα
鼠海豚shǔhǎitúnf φώκαινα
汉语拼音希腊语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles