Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 希腊字典

希腊字典 | 起居室

Search dictionary :-

汉语拼音希腊
起居室qǐjūshìn καθιστικό
壁炉bìlún ζάκι
壁炉炉床bìlú lúchuángn ζάκι
抽屉chōutìn συρτάρι
地毯dìtǎnn χαλί
电视diànshìf τηλεόραση
高保真音响设备gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèifpl στερεοφωνικά
柜橱guìchún ντουλάπι
绘画huìhuàf ζωγραφική
 • 油画
 • yóuhuàf ελαιογραφιά
  计算机jìsuànjīm ηλεκτρονικός υπολογιστής, n κομπιούτερ
  录象机lùxiàngjīn βίντεο
  屏冈pínggāngn παραβάν
  沙发shāfām καναπές
  收音机shōuyīnjīn ραδιόφωνο
  小地毯xiǎo dìtǎnn χαλάκι
  扬声器yángshēngqìn μαγάφωνο
  遥控器yáokòngqìn τηλεχειριστήριο
  椅子yǐzif καρέκλα
  照片zhàopiànf φωτογραφιά
  桌子zhuōzin τραπέζι
  Now take the 起居室 test in Greek

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物

  昆虫
  植物

  植物
  水果


  一般生活
  问候, 打招呼!
  亲属
  天月年
  饮料
  赌博
  宗教
  学校
  时间
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles