jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 希腊字典

希腊字典 | 起居室

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音希腊
起居室qǐjūshìn καθιστικό
壁炉bìlún ζάκι
壁炉炉床bìlú lúchuángn ζάκι
抽屉chōutìn συρτάρι
地毯dìtǎnn χαλί
电视diànshìf τηλεόραση
高保真音响设备gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèifpl στερεοφωνικά
柜橱guìchún ντουλάπι
绘画huìhuàf ζωγραφική
 • 油画
 • yóuhuàf ελαιογραφιά
  计算机jìsuànjīm ηλεκτρονικός υπολογιστής, n κομπιούτερ
  录象机lùxiàngjīn βίντεο
  屏冈pínggāngn παραβάν
  沙发shāfām καναπές
  收音机shōuyīnjīn ραδιόφωνο
  小地毯xiǎo dìtǎnn χαλάκι
  扬声器yángshēngqìn μαγάφωνο
  遥控器yáokòngqìn τηλεχειριστήριο
  椅子yǐzif καρέκλα
  照片zhàopiànf φωτογραφιά
  桌子zhuōzin τραπέζι
  汉语拼音希腊
  Now take the 起居室 test in Greek


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles