jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 花

Chinese

Image banner for the flowers category
汉语拼音希腊语
huān λουλούδι
矮牵牛花ǎi qiān niú huāf πετούνια
百日草bǎi rì cǎof ζίννια
百合bǎihém κρίνος
雏菊chújúf μαργαρίτα
大麗菊dàlìjúf νράλια
杜鹃dùjuānf αζαλέα
丁香dīngxiāngf πασχαλιά
倒挂金钟dǎo guà jīn zhōngf φούξια
飞燕草fēi yàn cǎon δελφίνιο
风信子fēngxìnzǐn υάκινθο
旱金莲hànjīnliánn τροπαίουλο
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huāf πασχαλούδα
黄水仙huángshuǐxiānm νάρκισσος
n γαïδουράγκαθο
菊花júhuān χρυσάνθεμο
金盏花jīnzhǎnhuām κατιφές
剑兰jiàn lánf γλαδιόλα
兰花lánhuāf ορχιδέα
玫瑰méiguìf τριανταφυλλιά
蒲公英púgōngyīngn ραδίκι
秋海棠属qiūhǎitángshǔf μπιγκόνα
麝香石竹shèxiāng shízhún γαρίφαλο
水仙属shuǐxiānshǔm νάρκισσος
天竺葵tiān zhú kuín πελαργόνιο
天竺葵tiānzhúkuín γεράνι
向日葵xiàngrìkuím ηλιοτρόπιο
绣球花xiùqiúhuāφ ορτανσία
仙客来xiānkèláim κυκλάμινο
雪莲xuěliánm γάλανθος
银莲花属yínliánhuāf ανεμώνη
郁金香yùjīnxiāngf τουλίπα
野风信子yě fēng xìn zǐf καμπανούδι
罂粟yīngsùf παπαρούνα
一叶兰yīyèlánf ασπιδιστρα
羽扇豆yǔshàndòun λούπινο
鸢尾yuānwěiφ ίριδα
紫菀zǐwǎnn άστερ
汉语拼音希腊语
View the 花 flashcards page


Now take the 花 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles