jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 说明

Chinese

汉语拼音希腊语
说明shuōmíngmpl οδηχίες
方向fāngxiàngf κατεύθυνση
这里zhèlǐεδώ
往哪里wǎng nàlǐεκεί, να
在那边zài nà biānεκεί
běim βορράς
nánm νότος
dōngf ανατολή
西f δύση
东北dōngběim βορειοανατολικός
西北xīběim βορειοδυτικός
东南dōngnánf νοτιοαβατυλική περιοχή
西南xīnánf νοτιοδυτική περιοχή
左边zuǒbiānαριοτερά
公正gōngzhèngδεξιά
上面shàngmiànπάνω
下面xiàmiànκάτω
向上的xiàngshàngdeπρος τα πάνω
向下的xiàng xià deπρος τα κάτω
正面zhèngmiànm εμπρός μέρος
后面hòumiànπίσω
对面duìmiànn απέναντι
里面lǐmiànn εσωτερικό
外面wàimiànn εξωτερικό, έξω από
jìnκοντά
yuǎnμακριά
面积miànjìf περιοχη
邻近línjìnf γύρω περιοχή
附近fùjìnγύρω
汉语拼音希腊语
View the 说明 flashcards page


Now take the 说明 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles