jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 希腊字典

希腊字典 | 说明

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
赌博
宗教
学校
时间
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音希腊
说明shuōmíngmpl οδηχίες
方向fāngxiàngf κατεύθυνση
这里zhèlǐεδώ
往哪里wǎng nàlǐεκεί, να
在那边zài nà biānεκεί
běim βορράς
nánm νότος
dōngf ανατολή
西f δύση
东北dōngběim βορειοανατολικός
西北xīběim βορειοδυτικός
东南dōngnánf νοτιοαβατυλική περιοχή
西南xīnánf νοτιοδυτική περιοχή
左边zuǒbiānαριοτερά
公正gōngzhèngδεξιά
上面shàngmiànπάνω
下面xiàmiànκάτω
向上的xiàngshàngdeπρος τα πάνω
向下的xiàng xià deπρος τα κάτω
正面zhèngmiànm εμπρός μέρος
后面hòumiànπίσω
对面duìmiànn απέναντι
里面lǐmiànn εσωτερικό
外面wàimiànn εξωτερικό, έξω από
jìnκοντά
yuǎnμακριά
面积miànjìf περιοχη
邻近línjìnf γύρω περιοχή
附近fùjìnγύρω
汉语拼音希腊
Now take the 说明 test in Greek


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles