jonsay.co.uk
Language Dictionaries
希腊字典

希腊字典 | 天文学

Chinese

Image banner for the astronomy category
汉语拼音希腊语
天文学tiānwénxuéf αστρονομία
太阳tàiyángm ήλιος
行星xíngxīngm πλανήτης
水星shuǐxīngm Ερμής
金星jīnxīngΑφροδίτη
地球dìqiúf Γη
火星huǒxīngm Άρης
木星mùxīngΔίας
土星tǔxīngΚρόνος
天王星tiānwángxīngΟυρανός
海王星hǎiwángxīngΠοσειδώνας
冥王星míngwángxīngΠλούτωνας
月球yuèqiún φεγγάρι
卫星wèixīngm δορυφόρος

银河系yínhéxìm Γαλαξίας μας
宇宙yǔzhòun σύμπαν
星系xīngxìm γαλαξίας
xīngn άστρο
太阳系tàiyángxìn ηλιακό σύστημα
行星xíngxīngm πλανήτης
彗星huìxīngm κομήτης
流星liúxīngm μετεωρίτης
流星雨liúxīngyǔf βροχή διαττόντων
小行星xiǎoxíngxīngm αστεροειδής

望远镜wàngyuǎnjìngn τηλεσκόπιο
接眼jiēyǎnm προσοφθάλμιος
巴洛透镜bā luò tòu jìngm Φακός Barlow
牛顿望远镜niúdùn wàngyuǎnjìngf Νευτώνεια
放大fàngdàμεγέθυνση
孔径kǒngjìngf οπή
滤色镜lǚsèjìngn φιλτρο
jìngm καθρέφτης
透镜tòujìngm φακός

仙女座xiānnǚzuòf Ανδρομέδα
唧筒座jītǒngzuòf Αντλία
天燕座tiānyànzuòn Πτηνόν
宝瓶座bǎopíngzuòm Υδροχόος
天鹰座tiānyīngzuòm Αετός
天坛座tiāntánzuòm Βωμός
白羊座báiyángzuòm Κριός
御夫座yùfūzuòm Ηνίοχος
牧夫座mùfūzuòm Βοώτης
雕具座diāojùzuòn Γλυφείον
鹿豹座lùbàozuòf Καμηλοπάρδαλις
巨蟹座jùxièzuòm Καρκίνος
猎犬座lièquǎnzuòm Κύνες Θηρευτικοί
大犬座dàquǎnzuòm Κύων Μέγας
小犬座xiǎoquǎnzuòm Κύων Μικρός
摩羯座mójiézuòm Αιγόκερως
船底座chuándǐzuòm Τρόπις
仙后座xiānhòuzuòf Κασσιόπη
半人马座bànrénmǎzuòm Κένταυρος
仙王座xiānwángzuòm Κηφεύς
鲸鱼座jīngyúzuòm Κήτος
堰蜓座yàntíngzuòn Χαμαιλέων
圆规座yuánguīzuòm Διαβήτης
天鸽座tiāngēzuòf Περιστερά
后发座hòufāzuòf Κόμη Βερενίκης
南冕座nán miǎnzuòm Στέφανος Νότιος
北冕座běi miǎnzuòm Στέφανος Βόρειος
乌鸦座wūyāzuòn Κόραξ
巨爵座jùjuézuòn Κρατήρ
南十字座nán shízìzuòm Σταυρός Νότιος
天鹅座tiānézuòm Κύκνος
海豚座hǎitúnzuòn Δελφίνι
剑鱼座jiànyúzuòm Δοράς
天龙座tiānlóngzuòn Δράκων
小马座xiǎomǎzuòn Ιππάριον
波江座bōjiāngzuòm Ηριδανός
天炉座tiānlúzuòm Κάμινος
双子座shuāngzizuòn Δίδυμοι
天鹤座tiānhèzuòm Γερανός
武仙座wǔxiānzuòm Ηρακλής
时钟座shízhōngzuòn Ωρολόγιον
长蛇座chángshézuòf Υδρα
水蛇座shuǐshézuòm Υδρος
印地安座yìndìānzuòm Ινδός
蝎虎座xiēhǔzuòf Σαύρα
狮子座shīzizuòn Λέων
小狮座xiǎoshīzuòn Λέων Μικρός
天兔座tiāntùzuòm Λαγωός
天秤座tiānchèngzuòm Ζυγός
豺狼座cháilángzuòm Λύκος
天猫座tiānmāozuòn Λυγξ
天琴座tiānqínzuòf Λύρα
山案座shānànzuòf Τράπεζα
显微镜座xiǎnwēijìngzuòn Μικροσκόπιον
麒麟座qílínzuòm Μονόκερως
苍蝇座cāngyíngzuòf Μυία
矩尺座jǔchǐzuòn Γνώμων
南极座nán jízuòm Οκτάς
蛇夫座shéfūzuòm Οφιούχος
猎戶座lièhùzuòn Ωρίων
孔雀座kǒngquèzuòm Ταώς
飞马座fēimǎzuòm Πήγασος
英仙座yīngxiānzuòm Περσεύς
凤凰座fènghuángzuòn Φοίνιξ
绘架座huìjiàzuòm Οκρίβας
双魚座shuāngyúzuòn Ιχθείς
船尾座chuánwěizuòf Πρύμνη
罗盘座luópánzuòn Πυξίς
网罟座wǎnggǔzuòn Δίκτυον
天箭座tiānjiànzuòm Βέλος
人马座rénmǎzuòm Τοξότης
天蝎座tiānxiēzuòm Σκορπιός
玉夫座yùfūzuòm Γλύπτης
盾牌座dùnpáizuòm Ασπίς
巨蛇座jùshézuòm Οφις
六分仪座liùfēnyízuòm Εξάς
金牛座jīnniúzuòm Ταύρος
望远镜座wàngyuǎnjìngzuòn Τηλεσκόπιον
三角座sānjiǎozuòn Τρίγωνον
南三角座nán sānjiǎozuòn Τρίγωνον Νότιον
杜鹃座dùjuānzuòf Τουκάνα
大熊座dàxióngzuòm Αρκτος Μεγάλη
小熊座xiǎoxióngzuòm Αρκτος Μικρή
船帆座chuánfānzuòf Ιστία
室女座shìnǚzuòm Παρθένος
飞鱼座fēiyúzuòm Ιχθύς Ιπτάμενος
狐狸座húxīngzuòn Αλώπηξ
汉语拼音希腊语
View the 天文学 flashcards page


Now take the 天文学 test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles