Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 度量衡

Search dictionary :-

汉语拼音德语
度量衡dùliànghéngMaße und Gewichte
zhòngnt Gewicht
弥撒mísaf Masse
英石yīngshím Stein
bàngnt Pfund
盎司àngsīf Unze
nt Gramm
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnm Kilogramm
毫克háokènt Milligramm

温度wēndùf Temperatur
花式温度计huáshì wēndùjìf Fahrenheit
摄氏度shèshìdùCelsius
摄氏度shèshìdùCelsius
量度liàngdùnt Maß
沸点fèidiǎnm Gefrierpunkt
冰点bīngdiǎnm Siedepunkt
沸腾fèiténgsiedend

体积tǐjìnt Volumen
shēngm Liter
毫升háoshēngm Milliliter
品脱pǐntuōnt Pint
加仑jiālúnf Gallone
立方米lìfāngmǐm Kubikmeter

尺寸chǐcùnnt Maß
距离jùlíf Entfernung
毫米háomǐm Millimeter
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm Zentimeter
米, 公尺mǐ, gōngchǐm Meter
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm Kilometer
英寸yīngcùnm Zoll
英尺yīngchǐm Fuß
nt Yard
英里yīnglǐf Meile
Now take the 度量衡 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles