Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音德语
武器wǔqìf Waffe
剑, 刀jiàn, dāont Schwert
dùnm Schild
短剑duǎnjiànm Dolce
qiāngnt Gewehr
机枪jīqiāngnt Maschinegewehr
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáof Lance
装甲zhuāngjiǎf Rüstang
面甲miànjiǎnt Visier
盔甲kuījiǎf Rüstang
手榴弹shǒuliúdànf Handgranate
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léif Mine
坦克tǎnkèm Tank
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìm Raketenwerfer
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāont Katana
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngm Langstock
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāom Scimitar
手枪shǒuqiāngf Pistole
步枪bùqiāngnt Gewehr
猎枪lièqiāngf Schrotflinte
大炮dàpàof Kanone
gōngm Bogen
十字弓, 弩shízìgōng, nǔf Armbrust
jiànm Pfeil
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànm Bolzen
枪弹qiāngdànf Kugel
炸弹zhàdànf Bombe
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànnt Entermesser
火箭huǒjiànf Rakete
导弹dǎodànf Rakete
Now take the 武器 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles