jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 宗教

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音德语
宗教zōngjiàof Religion
宗教的zōngjiào dereligiös
恶魔èmóm Dämon
布道bùdàopredigen
忏悔chànhuǐf Beichte
忏悔室chànhuǐshìm Beichtstuhl
赐福cìfúsegnen
大主教dàzhǔjiàom Erzbischof
地狱dìyùf Hölle
m Buddha
佛教fójiàom Buddhismus
佛教徒fójiàom Buddist, f Buddistin
棺材guāncaim Sarg
敬奉jìngfènganbeten
基督jīdūm Christus
基督教jīdūjiàont Christentum
基督徒jīdūtúm Christ, f Christin
教区牧师jiàoqū mùshīm Pfarrer
教堂jiàotángf Kirche
拉比lābǐm Rabbi
墓地mùdìm Friedhof
穆斯林mùsīlínm Moslem, f Moslime
女神nǚshénf Göttin
普遍徒pǔbiàntúm Katholik, f Katholikin
祈祷qídǎobeten
祈祷文qídǎowénnt Gebet
清真寺qīngzhēnsìf Moschee
撒旦sādànm Satan
撒旦sādànm Teufel
僧侣sēnglǚm Mönch
司铎, 牧师sīduó, mùshīm Priester
上帝shàngdìm Gott
上帝的shàngdìdegöttlich
圣经shèngjīngf Heilige Schrift
圣洁的shèngjiédeheilig
圣职shèngzhínt Priestertum
神父shénfùm Pater
神谕shényùnt Orakel
使徒shǐtúm Apostel
天使tiānshǐm Engel
天堂tiāntángm Himmel
幸事xìngshìm Segen
信徒xìntúm Jünger
洗礼xǐlǐf Taufe
修女xiūnǚf Nonne
小教堂xiǎo jiàotángf Kapelle
犹太的yóutàidejüdisch
犹太人yóutàirénm Jude, f Jüdin
预言家yùyánjiām Prophet
主教zhǔjiàom Bischof
汉语拼音德语
Now take the 宗教 test in German


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles