jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 亲属

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音德语
亲属qīn shǔm Verwandter, f Verwandte
家, 家庭jiā, jiā tíngf Familie
朋友péng yǒum Freund, f Freundin
母亲mǔ qīnf Mutter
父亲fù qīnm Vater
儿童ér tóngnt Kind
儿子ér zim Sohn
女儿nǚ`érf Tochter
姐, 妹jiě, mèif Schwester
兄弟xiōngdìm Bruder
婴儿yīng`ērnt Baby
祖父zǔ fúm Großvater
爷爷yé yém Opa
祖母zǔmǔf Großmutter
奶奶zǔmǔnǎi nǎif Oma
孙子, 孙女sūn zi, sūn nǚntpl Enkelkinden
孙女sūn nǚf Enkelin
孙子sūn zim Enkel
丈夫zhàng fum Ehemann
侄子zhí zim Naffe
侄女zhí nǚf Nichte
姻亲yīn qīnntpl angeheiratete Verwandte
岳母yuè mǔf Schwiegermutter
岳父yuè fùm Schwiegervater
女婿nǚ xùm Schwiegersohn
儿媳ér xíf Schwiegertochter
汉语拼音德语
Now take the 亲属 test in German


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles