Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 亲属

Search dictionary :-

汉语拼音德语
亲属qīn shǔm Verwandter, f Verwandte
家, 家庭jiā, jiā tíngf Familie
朋友péng yǒum Freund, f Freundin
母亲mǔ qīnf Mutter
父亲fù qīnm Vater
儿童ér tóngnt Kind
儿子ér zim Sohn
女儿nǚ`érf Tochter
姐, 妹jiě, mèif Schwester
兄弟xiōngdìm Bruder
婴儿yīng`ērnt Baby
祖父zǔ fúm Großvater
爷爷yé yém Opa
祖母zǔmǔf Großmutter
奶奶zǔmǔnǎi nǎif Oma
孙子, 孙女sūn zi, sūn nǚntpl Enkelkinden
孙女sūn nǚf Enkelin
孙子sūn zim Enkel
丈夫zhàng fum Ehemann
侄子zhí zim Naffe
侄女zhí nǚf Nichte
姻亲yīn qīnntpl angeheiratete Verwandte
岳母yuè mǔf Schwiegermutter
岳父yuè fùm Schwiegervater
女婿nǚ xùm Schwiegersohn
儿媳ér xíf Schwiegertochter
Now take the 亲属 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles