Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 哺乳动物

Search dictionary :-

汉语拼音德语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùnt Säugetier
食肉动物shíròu dòngwùm Fleischfresser
食草动物shícǎo dòngwùm Pflanzenfresser
食虫动物shíchóng dòngwùm Insektenfresser
杂食动物záshí dòngwùm Allesfresser

白鼬báiyòunt Frettchen
斑马bānmǎnt Zebra
穿山甲chuān shān jiǎnt Schuppentier
刺猬cìwèim Igel
长颈路chángjǐnglùf Giraffe
河马hémǎnt Nilpferd
m Fuchs
黑豹hēibàom Panther
海豹hǎibàom Seehund
海狮hǎishīm Seelöwe
海象hǎixiàngnt Walross
m Tiger
黄鼬huángyòunt Wiesel
huānm Dachs
lángm Wolf
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngm Gnus
羚羊língyángf Antilope
鬣狗liègǒuf Hyäne
骆驼luòtuont Kamel
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó nt Lama
m Elch
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom Jaguar
犰狳qiúyúnt Gürteltier
食蚁兽shíyǐshòum Ameisenbär
狮子shīzim Löwe
水牛shuǐniúm Büffel
水獭shuǐtǎm Otter
nt Kaninchen
犀牛xīniúnt Rhinozeros
xiàngm Elefant
 • 母象
 • mǔxiàngf Kuh
  野牛yěniúm Bison
  野兔yětùm Hase
  野猪yězhūm Keiler
  鼹鼠yǎnshǔm Maulwurf
  cháim Schakal
  鼩鼱qú jīngf spitzmaus

  啮齿目动物nièchǐmù dòngwùnt Nagetier
  仓鼠cāngshǔm Hamster
  大鼠dàshǔf Ratte
  旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔf Murmeltier
  豪猪háozhūnt Stachelschwein
  河狸hélím Biber
  松鼠sōngshǔnt Eichhörnchen
  沙鼠shā shǔf Rennmaus
  shǔf Maus
  豚鼠túnshǔnt Meerschweinchen

  类人猿lèirényuánm Menschenaffe
  长臂猿chángbìyuánm Gibbon
  大猩猩dàxīngxīngm Gorilla
  黑猩猩hēixīngxīngm Schimpanse
  猩猩xīngxīngm Orang-Utan

  灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm Primat
  狒狒fèifèim Pavian
  hóum Affe
  猕猴mí hóum Rhesusaffe

  有袋动物yǒu dài dòngwùnt Beuteltier
  袋鼠dàishǔnt Känguru
  树袋熊shùdàixióngm Koalabär
  负鼠fù shǔf Beutelratte

  xióngm Bär
  北极熊běijíxióngm Eisbär
  大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm Panda
  棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng m Braunbär
  浣熊huàn xióng m Waschbär

  家畜jiā chùnt Haustier
  gǒum Hund
  鹿nt Reh
  m Esel
  māof Katze
  nt Pferd
  niúf Kuh
 • 母牛
 • mǔniúf Kuh
  山羊shānyángf Ziege
  yángnt Schaf
  zhūnt Schwein
 • 公猪
 • gōngzhūm Keiler

  jīngm Cetacea
  海豚hǎitúnm Delfin
  虎鲸hǔjīngm Orca, m Große Schwertwal
  鲸鱼jīngyúm Wal
  鼠海豚shǔhǎitúnm Tümmler
  Now take the 哺乳动物 test in German

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  恐龙
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  赌博
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  学校
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  A to Z
  Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles