jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 起居室

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音德语
起居室qǐjūshìnt Wohnzimmer
壁炉bìlúm Kamin
壁炉炉床bìlú lúchuángm Kamin
抽屉chōutìf Schublade
地毯dìtǎnm Teppich
电视diànshìnt Fernsehen
高保真音响设备gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèint Hi-Fi
柜橱guìchúm Schrank
绘画huìhuànt Bild, nt Gemälde
计算机jìsuànjīm Computer
录象机lùxiàngjīnt Video
屏冈pínggāngm Wandschirm
沙发shāfānt Sofa
收音机shōuyīnjīnt Radio
小地毯xiǎo dìtǎnm Läufer
扬声器yángshēngqìm Lautsprecher
遥控器yáokòngqìf Fernsteuerung
椅子yǐzim Sessel
照片zhàopiànf Fotografie
桌子zhuōzim Tisch
汉语拼音德语
Now take the 起居室 test in German


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles