Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 家

Search dictionary :-

汉语拼音德语
jiānt Heim
fángnt Haus
平房píngfángm Bungalow
公寓gōngyùf Wohnung
家庭地址jiātíng dìzhǐf Heimatanschrift
浴室yùshìnt Badezimmer
卧室wòshìnt Schlafzimmer
厨房chúfángf Küche
起居室qǐjūshìnt Wohnzimmer

把手bǎshǒuf Türklinke
草坪cǎopíngm Rasen
车房chēfángf Garage
chuāngnt Fenster
窗玻璃chuāngbōlif Fensterscheibe
窗台chuāngtáim Fenstersims
地板dìbǎnm Fußboden
地窖dìjiàom Keller
地下室dìxiàshìm Keller
顶楼dǐnglóum Dachboden
花坛huātánnt Blumenbeet
花园huāyuánm Garten
露台lùtáif Terrasse
ménf Tür
ménm Pforte
门口ménkǒum Eingang
门铃ménlíngf Türklingel
门前台阶ménqián táijiēf Türstufe
门厅méntīngf Diele
暖房nuǎnfángm Wintergarten
暖房nuǎnfángnt Gewächshaus
排水沟páishuǐgōunt Abflussloch
排水管páishuǐguǎnnt Abflussrohr
qiangf Wand
三角墙sānjiǎo qiángm Giebel
shìnt Zimmer
shuānm Riegel
suǒnt Schloss
天花板tiānhuābǎnf Decke
屋顶wūdǐngnt Dach
屋檐wūyánm Dachvorsprung
小径xiǎojìngm Weg
小径xiǎojìngm Pfad
Now take the 家 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles