jonsay.co.uk
Language Dictionaries
德字典

德字典 | 家

Chinese
A to Z

汉语拼音德语
jiānt Heim
fángnt Haus
平房píngfángm Bungalow
公寓gōngyùf Wohnung
家庭地址jiātíng dìzhǐf Heimatanschrift
浴室yùshìnt Badezimmer
卧室wòshìnt Schlafzimmer
厨房chúfángf Küche
起居室qǐjūshìnt Wohnzimmer

把手bǎshǒuf Türklinke
草坪cǎopíngm Rasen
车房chēfángf Garage
chuāngnt Fenster
窗玻璃chuāngbōlif Fensterscheibe
窗台chuāngtáim Fenstersims
地板dìbǎnm Fußboden
地窖dìjiàom Keller
地下室dìxiàshìm Keller
顶楼dǐnglóum Dachboden
花坛huātánnt Blumenbeet
花园huāyuánm Garten
露台lùtáif Terrasse
ménf Tür
ménm Pforte
门口ménkǒum Eingang
门铃ménlíngf Türklingel
门前台阶ménqián táijiēf Türstufe
门厅méntīngf Diele
暖房nuǎnfángm Wintergarten
暖房nuǎnfángnt Gewächshaus
排水沟páishuǐgōunt Abflussloch
排水管páishuǐguǎnnt Abflussrohr
qiangf Wand
三角墙sānjiǎo qiángm Giebel
shìnt Zimmer
shuānm Riegel
suǒnt Schloss
天花板tiānhuābǎnf Decke
屋顶wūdǐngnt Dach
屋檐wūyánm Dachvorsprung
小径xiǎojìngm Weg
小径xiǎojìngm Pfad
汉语拼音德语
View the 家 flashcards page


Now take the 家 test in German


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles