Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 花

Search dictionary :-

汉语拼音德语
huāf Blume
矮牵牛花ǎi qiān niú huāf Petunie
百日草bǎi rì cǎof Zinnie
百合bǎihéf Lilie
雏菊chújúnt Gänseblümchen
大麗菊dàlìjúf Dahlie
杜鹃dùjuānf Azelee
丁香dīngxiāngm Flieder
倒挂金钟dǎo guà jīn zhōngf Fuchsie
飞燕草fēi yàn cǎof Rittersporne
风信子fēngxìnzǐf hyazinthe
旱金莲hànjīnliánf Kapwzinerkresse
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huāf Schlüsselblume
黄水仙huángshuǐxiānf Osterglocke
f Distel
菊花júhuāf Chrysantheme
金盏花jīnzhǎnhuāf Ringelblume
剑兰jiàn lánf Gladiole
兰花lánhuāf Orchidee
玫瑰méiguìf Rose
蒲公英púgōngyīngm Löwenzahn
秋海棠属qiūhǎitángshǔf Begonie
麝香石竹shèxiāng shízhúf Nelke
水仙属shuǐxiānshǔf Narzisse
天竺葵tiān zhú kuíf Pelargonium
天竺葵tiānzhúkuíf Geranie
向日葵xiàngrìkuíf Sonnenblume
绣球花xiùqiúhuāf Hortensie
仙客来xiānkèláint Alpenveilchen
雪莲xuěliánnt Schneeglöcken
银莲花属yínliánhuāf Anemone
郁金香yùjīnxiāngf Tulpe
野风信子yě fēng xìn zǐf Glockenblume
罂粟yīngsùm Mohn
一叶兰yīyèlánf Schusterpalmen
羽扇豆yǔshàndòuf Lupine
鸢尾yuānwěif iris, f Schwertlilie
紫菀zǐwǎnf Aster
Now take the 花 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles