jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 花

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音德语
huāf Blume
矮牵牛花ǎi qiān niú huāf Petunie
百日草bǎi rì cǎof Zinnie
百合bǎihéf Lilie
雏菊chújúnt Gänseblümchen
大麗菊dàlìjúf Dahlie
杜鹃dùjuānf Azelee
丁香dīngxiāngm Flieder
倒挂金钟dǎo guà jīn zhōngf Fuchsie
飞燕草fēi yàn cǎof Rittersporne
风信子fēngxìnzǐf hyazinthe
旱金莲hànjīnliánf Kapwzinerkresse
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huāf Schlüsselblume
黄水仙huángshuǐxiānf Osterglocke
f Distel
菊花júhuāf Chrysantheme
金盏花jīnzhǎnhuāf Ringelblume
剑兰jiàn lánf Gladiole
兰花lánhuāf Orchidee
玫瑰méiguìf Rose
蒲公英púgōngyīngm Löwenzahn
秋海棠属qiūhǎitángshǔf Begonie
麝香石竹shèxiāng shízhúf Nelke
水仙属shuǐxiānshǔf Narzisse
天竺葵tiān zhú kuíf Pelargonium
天竺葵tiānzhúkuíf Geranie
向日葵xiàngrìkuíf Sonnenblume
绣球花xiùqiúhuāf Hortensie
仙客来xiānkèláint Alpenveilchen
雪莲xuěliánnt Schneeglöcken
银莲花属yínliánhuāf Anemone
郁金香yùjīnxiāngf Tulpe
野风信子yě fēng xìn zǐf Glockenblume
罂粟yīngsùm Mohn
一叶兰yīyèlánf Schusterpalmen
羽扇豆yǔshàndòuf Lupine
鸢尾yuānwěif iris, f Schwertlilie
紫菀zǐwǎnf Aster
汉语拼音德语
Now take the 花 test in German


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles