Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 鱼

Search dictionary :-

汉语拼音德语
m Fisch
有壳的水生动物yǒuqiàode shuǐshēng dòngwùm Schalentier
大比目鱼bǐmùyúf Flunder
蝙鱼biān yúf Brachse
大比目鱼dàbǐmùyúm Heilbutt
diéf Scholle
鲱鱼fēiyúm Hering
狗鱼gǒuyúm Hecht
guīm Lachs
黑线鳕hēixiànxuěm Schellfisch
金枪鱼jīnqiāngyúm Thunfisch
金鱼jīnyúm Goldfisch
m Flussbarsch
鲤鱼lǐyúm Karpfen
鲇形目niánfǎng mùm Katzenfisch
qīngf Makrele
鳝, 鳗shàn, mànm Aal
鲨鱼shāyúm Haifisch
鲦鱼(一种小淡水鱼)tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)f Elritze
小无须鳕xiǎo wú xū xuěm Weißling
xuěm Kabeljou
鳐科yáo kēm Rochen
鳐目yáo mùm Rochen
鱿鱼yóuyúm Kalmar
鳟鱼zūnyúm Forelle
章鱼zhāngyúm Krake

甲壳纲动物jiǎkégāng dòngwùf Krustazee
龙虾lóngxiām Hummer
藤壶ténghúm Rankenfußkrebs
xièf Krabbe
小虾xiǎoxiām Schrein

刺胞动物cìbāo dòngwùnt Nesseltier
海葵hǎikuíf Seeanemone
珊瑚shānhúf Koralle
水母, 海蜇shuǐmǔ, hǎizhéf Qualle

软体动物ruǎntǐ dòngwùnt Weichtier
f Venusmuschel
蚝, 牡蛎háo, mǔlìm Auster
扇贝shànbèif Kammmuschel
Now take the 鱼 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles