jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 德字典

德字典 | 鱼

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音德语
m Fisch
有壳的水生动物yǒuqiàode shuǐshēng dòngwùm Schalentier
大比目鱼bǐmùyúf Flunder
蝙鱼biān yúf Brachse
大比目鱼dàbǐmùyúm Heilbutt
diéf Scholle
鲱鱼fēiyúm Hering
狗鱼gǒuyúm Hecht
guīm Lachs
黑线鳕hēixiànxuěm Schellfisch
金枪鱼jīnqiāngyúm Thunfisch
金鱼jīnyúm Goldfisch
m Flussbarsch
鲤鱼lǐyúm Karpfen
鲇形目niánfǎng mùm Katzenfisch
qīngf Makrele
鳝, 鳗shàn, mànm Aal
鲨鱼shāyúm Haifisch
鲦鱼(一种小淡水鱼)tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)f Elritze
小无须鳕xiǎo wú xū xuěm Weißling
xuěm Kabeljou
鳐科yáo kēm Rochen
鳐目yáo mùm Rochen
鱿鱼yóuyúm Kalmar
鳟鱼zūnyúm Forelle
章鱼zhāngyúm Krake

甲壳纲动物jiǎkégāng dòngwùf Krustazee
龙虾lóngxiām Hummer
藤壶ténghúm Rankenfußkrebs
xièf Krabbe
小虾xiǎoxiām Schrein

刺胞动物cìbāo dòngwùnt Nesseltier
海葵hǎikuíf Seeanemone
珊瑚shānhúf Koralle
水母, 海蜇shuǐmǔ, hǎizhéf Qualle

软体动物ruǎntǐ dòngwùnt Weichtier
f Venusmuschel
蚝, 牡蛎háo, mǔlìm Auster
扇贝shànbèif Kammmuschel
汉语拼音德语
Now take the 鱼 test in German


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles