Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 天月年

Search dictionary :-

汉语拼音德语
星期xīngqīf Woche
tiānm Tag
星期一xīngqīyīm Montag
星期二xīngqī`èrm Dienstag
星期三xīngqīsānm Mittwoch
星期四xīngqīsìm Donnerstag
星期五xīngqīwǔm Freitag
星期六xīngqīliùm Samstag
星期日xīngqīrìm Sonntag

niánnt Jahr
yuèm Monat
一月yīyuèm Januar
二月èryuèm Februar
三月sānyuèm März
四月sìyuèm April
五月wǔyuèm Mai
六月liùyuèm Juni
七月qīyuèm Juli
八月bāyuèm August
九月jiǔyuèm September
十月shíyuèm Oktober
十一月shíyīyuèm November
十二月shí`èryuèm Dezember

季节jìjiéf Jahreszeit
春季chūnjìm Frühling
夏季xiàjìm Sommer
秋季qiūjìm Herbst
冬季dōngjìm Winter
Now take the 天月年 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles