Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 德字典

德字典 | 建筑

Search dictionary :-

汉语拼音德语
建筑jiànzhùnt Gebäude
建筑jiànzhùnt Gebäude
办公室bàngōngshìnt Büro
博物馆bówùguǎnnt Museum
冰屋bīngwūm Iglu
百货商店bǎihuò shāngdiànnt Warenhuis
餐馆cānguǎnnt Restaurant
城堡, 车chéngbǎo, jūnt Schloss
超级市场chāojí shìchǎngm Supermarkt
大使馆dàshǐguǎnf Botschaft
大学dàxuéf Universität
灯塔dēngtǎm Leuchtturm
电影院diànyǐngyuànnt Kino
飞机场fēijīchǎngm Flughafen
风车fēngchēf Windmühle
工厂gōngchǎngf Fabrik
宫殿gōngdiànm Palast
公寓gōngyùf Wohnung
gǎngm Hafen
港口gǎngkǒum Hafen
户籍登记处hùjí dēngjìchùnt Standesamt
花商huāshāngnt Blumengeschaft
剧院jùyuànnt Theater
警察分局jǐngchá fēnjúf Polizeiwache
教堂jiàotángf Kurche
jiānt Haus
酒吧jiǔbānt Lokal
酒吧jiǔbāf Gaststätte
陵墓língmùnt Mausoleum
旅馆lǚguǎnnt Hotel
旅游咨询处lǚyóuzī xúnchùnt Verkehrsamt
摩天楼mótiānlóum Wolkenkratzer
美术馆, 画廊měishùguǎn, huàlángf Kunstgalerie
庙宇miàoyǔm Tempel
农场nóngchǎngm Bauernhof
平房píngfángm Bungalow
清真寺qīngzhēnsìf Moschee
qiáof Brücke
肉铺ròupùf Fleischerei
圣陵shènglíngm Schrein
市场shìchǎngm Markt
市议会所有的房产shìyìhuì suǒyǒude fángchǎnf Sozialwohnung
市政厅shìzhèngtīngnt Rathaus
食品杂货商shípǐn záhuòshāngnt Lebensmittelgeschäft
商店shāngdiànnt Geschäft
水族馆shuǐzúguǎnnt Aquarium
图书馆túshūguǎnf Bibliothed
体育场tǐyùchǎngnt Stadion
天文台tiānwéntáint Observatorium
消防站xiāofángzhànf Feuerwache
学校xuéxiàof Schule
学院xuéyuànnt College
银行yínhángf Bank
邮政局yóuzhèngjúf Post
医院yīyuànnt Krankenhaus
演播室yǎn bō shìnt Studio
总教堂zǒngjiàotángf Kathedrale
帐篷zhàngpengnt Zelt
庄园zhuāngyuánnt Herrenhaus
Now take the 建筑 test in German

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles