jonsay.co.uk
Language Dictionaries
法字典

法字典 | 厨房

Chinese

汉语拼音法语
厨房chúfángf cuisine
杯子bēizif tasse
冰柜bīngguìm congélateur
冰箱bīngxiāngm réfrigérateur
玻璃被bōlibēim verre
擦碟布cādiébùf lavette
餐叉cānchāf fourchette
茶碟chádiéf soucoupe
长柄勺子chángbǐngsháozif louche
chíf cuillère
抽屉chōutìm tiroir
橱柜chú guìm récipient
dāom couteau
*切肉刀qiēròudāom couteau à viande
diém plat
柜橱guìchúm placard
混合着hùnhézhěm mixeur
m pichet
火炉huǒlúf cuisinière
火炉huǒlúf cuisinière
烤面包器kǎo miànbāo qìm grille-pain
烤架kǎojiàm gril
烤箱kǎoxiāngm four
筷子kuàizif baguette
f table de cuisson
垃圾箱lājīxiāngf poubelle
垃圾箱lājīxiāngf poubelle
磨碎器mósuìqìf râpe
盘子pánzif assiette
水壶shuǐhúf bouilloire
托盘tuōpánm plateau
微波炉wēibōlúm micro-ondes
wǎnm bol
洗涤槽xǐdícáom évier
*厨房洗涤槽chúfángm évier
*龙头lóngtóum robinet
*塞子sāizim bouchon
洗碗机xǐwǎnjīm lave-vaiselle
洗衣机xǐyījīf machine à laver
小胡椒瓶xiǎo hujiaopíngf poivrière
小盐瓶xiǎo yánpíngf salière
椅子yǐzif chaise
桌布zhuōbùf nappe
桌子zhuōzif table
汉语拼音法语
View the 厨房 flashcards page


Now take the 厨房 test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles