jonsay.co.uk
Language Dictionaries
法字典

法字典 | 人体

Chinese

汉语拼音法语
妇女fùnǚféminin
男人nánrénmâle
婴儿yīngérm bébé

人体réntǐm corps
粉刺fěncìf acné
máomp cheveux
毛孔máokǒngm pore
f peau
雀斑quèbānf tache de rousseur
zhìm grain de beauté
皱纹zhòuwénf ride

tóuf tête
ém front
耳朵ěrduof oreille
鼻子bízim nez
*鼻孔bíkǒngf narine
f mâchoire
脸, liǎn, miànkǒngm visage
máomp cheveux
面颊miànjiáf joue
咽喉yānhóuf gorge
眼力yǎnlìm oeil
*眼球yǎnqiúm globe oculaire
zuǐm bouche

躯干qūgànm torse
bèim dos
肚脐dùqím nombril
m abdomen
腹部fùbùm ventre
睾丸gāowánm ventre
jǐngm cou
jiānf épaule
奶头nǎitóumamelon
屁股pìgum derrière
乳房rǔfángm sein
xiōngf poitrine
胸腔xiōngqiāngf poitrine
yāof taille
阴道yīndàom vagin
阴茎yīnjīngm pénis

m bras
前臂qiánbìm avant-bras
shǒuf main
手掌shǒuzhǎngf paume
手指shǒuzhǐm doigt
wànm poignet
zhǒum coude

tuǐf jambe
大腿, 股dàtuǐ, gǔf cuisse
féim mollet
jìngm tibia
脚, 足jiǎo, zúm pied
脚趾jiǎozhǐm orteil
臀部túnbùf hanche
膝, 膝盖xī, xīgàim genou

chángm intestin
动脉dòngmàif artère
fèim poumon
肝脏gānzàngm foie
骨骼gǔgém os
静脉jìngmàif veine
精液jīngyèm spermatozoïde
肌肉jīròum muscle
结肠jiéchángm côlon
肋骨lèigǔf côté
卵巢luǎncháom ovaire
nǎom cerveau
膀胱pángguāngf vessie
脾, 脾脏pí, pízàngf rate
脐带qídàim cordon ombilical
韧带rèndàim ligament
肾, 肾脏shèn, shènzàngm rein
视网膜shìwǎngmóf rétine
头骨tóugǔm crâne
胎儿tāi`érm fœtus
心脏xīnzàngm cœur
xuèm sang
血管xuèguǎnm vaisseau sanguin
眼球yǎnqiúm globe oculaire
子宫zǐgōngm utérus
子宫zǐgōngm utérus
汉语拼音法语

Now take the 人体 test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles