jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 法字典

法字典 | 人体

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Search dictionary :-

汉语拼音法语
妇女fùnǚféminin
男人nánrénmâle
婴儿yīngérm bébé

人体réntǐm corps
粉刺fěncìf acné
máomp cheveux
毛孔máokǒngm pore
f peau
雀斑quèbānf tache de rousseur
zhìm grain de beauté
皱纹zhòuwénf ride

tóuf tête
ém front
耳朵ěrduof oreille
鼻子bízim nez
 • 鼻孔
 • bíkǒngf narine
  f mâchoire
  脸, liǎn, miànkǒngm visage
  máomp cheveux
  面颊miànjiáf joue
  咽喉yānhóuf gorge
  眼力yǎnlìm oeil
 • 眼球
 • yǎnqiúm globe oculaire
  zuǐm bouche

  躯干qūgànm torse
  bèim dos
  肚脐dùqím nombril
  m abdomen
  腹部fùbùm ventre
  睾丸gāowánm ventre
  jǐngm cou
  jiānf épaule
  奶头nǎitóumamelon
  屁股pìgum derrière
  乳房rǔfángm sein
  xiōngf poitrine
  胸腔xiōngqiāngf poitrine
  yāof taille
  阴道yīndàom vagin
  阴茎yīnjīngm pénis

  m bras
  前臂qiánbìm avant-bras
  shǒuf main
  手掌shǒuzhǎngf paume
  手指shǒuzhǐm doigt
  wànm poignet
  zhǒum coude

  tuǐf jambe
  大腿, 股dàtuǐ, gǔf cuisse
  féim mollet
  jìngm tibia
  脚, 足jiǎo, zúm pied
  脚趾jiǎozhǐm orteil
  臀部túnbùf hanche
  膝, 膝盖xī, xīgàim genou

  chángm intestin
  动脉dòngmàif artère
  fèim poumon
  肝脏gānzàngm foie
  骨骼gǔgém os
  静脉jìngmàif veine
  精液jīngyèm spermatozoïde
  肌肉jīròum muscle
  结肠jiéchángm côlon
  肋骨lèigǔf côté
  卵巢luǎncháom ovaire
  nǎom cerveau
  膀胱pángguāngf vessie
  脾, 脾脏pí, pízàngf rate
  脐带qídàim cordon ombilical
  韧带rèndàim ligament
  肾, 肾脏shèn, shènzàngm rein
  视网膜shìwǎngmóf rétine
  头骨tóugǔm crâne
  胎儿tāi`érm fœtus
  心脏xīnzàngm cœur
  xuèm sang
  血管xuèguǎnm vaisseau sanguin
  眼球yǎnqiúm globe oculaire
  子宫zǐgōngm utérus
  子宫zǐgōngm utérus
  汉语拼音法语
  Now take the 人体 test in French


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles