Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 法字典

法字典 | 人体

Search dictionary :-

汉语拼音法语
妇女fùnǚféminin
男人nánrénmâle
婴儿yīngérm bébé

人体réntǐm corps
粉刺fěncìf acné
máomp cheveux
毛孔máokǒngm pore
f peau
雀斑quèbānf tache de rousseur
zhìm grain de beauté
皱纹zhòuwénf ride

tóuf tête
ém front
耳朵ěrduof oreille
鼻子bízim nez
 • 鼻孔
 • bíkǒngf narine
  f mâchoire
  脸, liǎn, miànkǒngm visage
  máomp cheveux
  面颊miànjiáf joue
  咽喉yānhóuf gorge
  眼力yǎnlìm oeil
 • 眼球
 • yǎnqiúm globe oculaire
  zuǐm bouche

  躯干qūgànm torse
  bèim dos
  肚脐dùqím nombril
  m abdomen
  腹部fùbùm ventre
  睾丸gāowánm ventre
  jǐngm cou
  jiānf épaule
  奶头nǎitóumamelon
  屁股pìgum derrière
  乳房rǔfángm sein
  xiōngf poitrine
  胸腔xiōngqiāngf poitrine
  yāof taille
  阴道yīndàom vagin
  阴茎yīnjīngm pénis

  m bras
  前臂qiánbìm avant-bras
  shǒuf main
  手掌shǒuzhǎngf paume
  手指shǒuzhǐm doigt
  wànm poignet
  zhǒum coude

  tuǐf jambe
  大腿, 股dàtuǐ, gǔf cuisse
  féim mollet
  jìngm tibia
  脚, 足jiǎo, zúm pied
  脚趾jiǎozhǐm orteil
  臀部túnbùf hanche
  膝, 膝盖xī, xīgàim genou

  chángm intestin
  动脉dòngmàif artère
  fèim poumon
  肝脏gānzàngm foie
  骨骼gǔgém os
  静脉jìngmàif veine
  精液jīngyèm spermatozoïde
  肌肉jīròum muscle
  结肠jiéchángm côlon
  肋骨lèigǔf côté
  卵巢luǎncháom ovaire
  nǎom cerveau
  膀胱pángguāngf vessie
  脾, 脾脏pí, pízàngf rate
  脐带qídàim cordon ombilical
  韧带rèndàim ligament
  肾, 肾脏shèn, shènzàngm rein
  视网膜shìwǎngmóf rétine
  头骨tóugǔm crâne
  胎儿tāi`érm fœtus
  心脏xīnzàngm cœur
  xuèm sang
  血管xuèguǎnm vaisseau sanguin
  眼球yǎnqiúm globe oculaire
  子宫zǐgōngm utérus
  子宫zǐgōngm utérus
  Now take the 人体 test in French

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  植物

  植物
  水果


  一般生活
  商业
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  职业
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  宗教
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  代词
  Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles