Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 法字典

法字典 | 花

Search dictionary :-

汉语拼音法语
huāf fleur
矮牵牛花ǎi qiān niú huām pétunia
百日草bǎi rì cǎom zinnia
百合bǎihém lis
雏菊chújúf pâquerette
大麗菊dàlìjúm dahlia
杜鹃dùjuānf azalée
丁香dīngxiāngm lilas
倒挂金钟dǎo guà jīn zhōngm fuchsia
飞燕草fēi yàn cǎom delphinium
风信子fēngxìnzǐf jacinthe
旱金莲hànjīnliánf capucine
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huāf primèvere officinale
黄水仙huángshuǐxiānm jonquille
m chardon
菊花júhuām chrysanthème
金盏花jīnzhǎnhuām souci
剑兰jiàn lánm glaïeul
兰花lánhuāf orchidée
玫瑰méiguìf rose
蒲公英púgōngyīngm pissenlit
秋海棠属qiūhǎitángshǔm bégonia
麝香石竹shèxiāng shízhúm oeillet
水仙属shuǐxiānshǔm narcisse
天竺葵tiān zhú kuím pélargonium
天竺葵tiānzhúkuím géranium
向日葵xiàngrìkuím tournesol
绣球花xiùqiúhuām hortensia
仙客来xiānkèláim cyclamen
雪莲xuěliánf perce-neige
银莲花属yínliánhuāf anémone
郁金香yùjīnxiāngf tulipe
野风信子yě fēng xìn zǐf jacinthe sauvage
罂粟yīngsùm coquelicot
一叶兰yīyèlánf aspidistra
羽扇豆yǔshàndòum lupin
鸢尾yuānwěim iris
紫菀zǐwǎnm aster
Now take the 花 test in French

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles