jonsay.co.uk
Language Dictionaries
法字典

法字典 | 花

Chinese

Image banner for the flowers category
汉语拼音法语
huāf fleur
矮牵牛花ǎi qiān niú huām pétunia
百日草bǎi rì cǎom zinnia
百合bǎihém lis
雏菊chújúf pâquerette
大麗菊dàlìjúm dahlia
杜鹃dùjuānf azalée
丁香dīngxiāngm lilas
倒挂金钟dǎo guà jīn zhōngm fuchsia
飞燕草fēi yàn cǎom delphinium
风信子fēngxìnzǐf jacinthe
旱金莲hànjīnliánf capucine
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huāf primèvere officinale
黄水仙huángshuǐxiānm jonquille
m chardon
菊花júhuām chrysanthème
金盏花jīnzhǎnhuām souci
剑兰jiàn lánm glaïeul
兰花lánhuāf orchidée
玫瑰méiguìf rose
蒲公英púgōngyīngm pissenlit
秋海棠属qiūhǎitángshǔm bégonia
麝香石竹shèxiāng shízhúm oeillet
水仙属shuǐxiānshǔm narcisse
天竺葵tiān zhú kuím pélargonium
天竺葵tiānzhúkuím géranium
向日葵xiàngrìkuím tournesol
绣球花xiùqiúhuām hortensia
仙客来xiānkèláim cyclamen
雪莲xuěliánf perce-neige
银莲花属yínliánhuāf anémone
郁金香yùjīnxiāngf tulipe
野风信子yě fēng xìn zǐf jacinthe sauvage
罂粟yīngsùm coquelicot
一叶兰yīyèlánf aspidistra
羽扇豆yǔshàndòum lupin
鸢尾yuānwěim iris
紫菀zǐwǎnm aster
汉语拼音法语
View the 花 flashcards page


Now take the 花 test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles