jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 法字典

法字典 | 天月年

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Search dictionary :-

汉语拼音法语
星期xīngqīf semaine
tiānm jour
星期一xīngqīyīm lundi
星期二xīngqī`èrm mardi
星期三xīngqīsānm mercredi
星期四xīngqīsìm jeudi
星期五xīngqīwǔm vendredi
星期六xīngqīliùm samedi
星期日xīngqīrìm dimanche

niánf année
yuèm mois
一月yīyuèm janvier
二月èryuèm février
三月sānyuèm mars
四月sìyuèm avril
五月wǔyuèm mai
六月liùyuèm juin
七月qīyuèm juillet
八月bāyuèm aoùt
九月jiǔyuèm septembre
十月shíyuèm octobre
十一月shíyīyuèm novembre
十二月shí`èryuèm décembre

季节jìjiéf saison
春季chūnjìm printemps
夏季xiàjìm été
秋季qiūjìm automne
冬季dōngjìm hiver
汉语拼音法语
Now take the 天月年 test in French


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles