Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 法字典

法字典 | 天月年

Search dictionary :-

汉语拼音法语
星期xīngqīf semaine
tiānm jour
星期一xīngqīyīm lundi
星期二xīngqī`èrm mardi
星期三xīngqīsānm mercredi
星期四xīngqīsìm jeudi
星期五xīngqīwǔm vendredi
星期六xīngqīliùm samedi
星期日xīngqīrìm dimanche

niánf année
yuèm mois
一月yīyuèm janvier
二月èryuèm février
三月sānyuèm mars
四月sìyuèm avril
五月wǔyuèm mai
六月liùyuèm juin
七月qīyuèm juillet
八月bāyuèm aoùt
九月jiǔyuèm septembre
十月shíyuèm octobre
十一月shíyīyuèm novembre
十二月shí`èryuèm décembre

季节jìjiéf saison
春季chūnjìm printemps
夏季xiàjìm été
秋季qiūjìm automne
冬季dōngjìm hiver
Now take the 天月年 test in French

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
商业
亲属
天月年
饮料
食物
职业
艺术和文学
医学的
音乐
宗教
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles