Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音英语
武器wǔqìweapon
剑, 刀jiàn, dāosword
dùnshield
短剑duǎnjiàndagger
qiānggun
机枪jīqiāngmachine gun
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáolance
装甲zhuāngjiǎarmour
面甲miànjiǎvisor
盔甲kuījiǎsuit of armour
手榴弹shǒuliúdàngrenade
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léimine
坦克tǎnkètank
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìrocket launcher
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāokatana
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngstaff
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāoscimitar
手枪shǒuqiāngpistol
步枪bùqiāngrifle
猎枪lièqiāngshotgun
大炮dàpàocannon
gōngbow
十字弓, 弩shízìgōng, nǔcrossbow
jiànarrow
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànbolt
枪弹qiāngdànbullet
炸弹zhàdànbomb
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiàncutlass
火箭huǒjiànrocket
导弹dǎodànmissile
Now take the 武器 test in English

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles