jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 鞋

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
xiéshoe
xuēboot
凉鞋liángxiésandal
牛仔靴niúzǎi xuēcowboy boot
拖鞋tuōxieslipper
细高跟鞋xìgāogēn xiéstiletto
橡皮底帆布鞋xiàngpídǐ fānbùxiéplimsoll
运动鞋yùndòng xiétrainer
远足靴yuǎnzú xuēhiking boot
足球靴zúqiú xuēfootball boot
汉语拼音英语

Now take the 鞋 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles