Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 办公室

Search dictionary :-

汉语拼音英语
办公室bàn gōng shìoffice
办公桌bàn gōng zhuōdesk
笔记本bǐ jì běnnotebook
抽屉chōu tìdrawer
订书机dìng shū jīstapler
档案柜dǎng àn guìfiling cabinet
电话号码本diàn huà hào mǎ běntelephone book
电话号码diàn huà hào mǎtelephone number
电话diàn huàtelephone
电脑diàn nǎocomputer
钢笔gāng bǐpen
黑板擦hēi bǎn cāboard eraser
黑板hēi bǎnblackboard
回形针huí xíng zhēnpaper clip
记事本jì shì běnnotepad
卷笔刀juǎn bǐ dāopencil sharpener
铅笔qiān bǐpencil
收文篮shōu wén lánin tray
文件盒wén jiàn héout tray
信封xìn fēngenvelope
橡皮xiàng píeraser
椅子yǐ zichair
纸张zhǐ zhāngpaper
Now take the 办公室 test in English

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles