jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 昆虫

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音英语
昆虫kūnchónginsect
蛛形纲zhūxínggāngarachnid
jiǎncocoon

苍蝇cāngyíngfly
 • 青蝇
 • qīngyíngbluebottle
  émoth
  蝴蝶húdiébutterfly
  黄蜂huángfēngwasp
  甲虫jiǎchóngbeetle
 • 瓢虫
 • piáochóngladybird
 • 象鼻虫
 • xiàngbíchóngweevil
  毛虫máochóngcaterpillar
  蚂蚁máyǐant
  蜜蜂mìfēngbee
 • 蜂房, 蜂箱
 • fēngfáng, fēngxiāngbeehive
 • 大蜂
 • dàfēngbumblebee
  蜻蜓qīngtíngdragonfly
  蚯蚓qiūyǐnearthworm
  rùignat
  shīlouse
  wénmosquito
  蜈蚣wúgōngearwig
  蟋蟀xīshuàicricket
  蝎子xiēziscorpion
  小昆虫xiǎo kūnchóngbug
  蚱蜢zhàměnggrasshopper
  蛀木虫zhùmùchóngwoodworm
  蟑螂zhānglángcockroach
  蜘蛛zhīzhūspider
  汉语拼音英语
  Now take the 昆虫 test in English


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles