Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 赌博

Search dictionary :-

汉语拼音英语
赌博dǔ bógambling
打赌, 赌注dǎ dǔ, dǔ zhùbet
打赌dǎ dǔto bet
赢; 获胜; 成功yíng; huò shèng; chéng gōngwin
失败; 受损失shī bài; shòu sǔn shīlose

【赛马】赌注登记经纪人【sài mǎ 】dǔ zhù dēng jì jīng jì rénbookmaker
彩票cǎi piàolottery
吃角子老虎机chī jiǎo zi lǎo hǔ jīslot machine
赌场dǔ chǎngcasino
轮盘赌lún pán dǔroulette
扑克牌的二十一点pū kè pái de èr shí yī diǎnblackjack
 • 给…再发一张牌
 • gěi …zài fā yī zhāng páihit, take a card
 • 不允许发牌
 • bú yǔn xǔ fā páistand, don`t take a card
 • (21点牌戏中的)涨裂(指超过21点限额而失败)
 • zhǎng liè (zhǐ chāo guò 21diǎn xiàn é ér shī bài)bust
  赛马sài mǎhorse racing
  西洋双陆棋戏xī yáng shuāng lù qí xìbackgammon
  纸牌zhǐ páipoker
  Now take the 赌博 test in English

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  恐龙
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  赌博
  职业
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  学校
  运动
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰

  化妆品

  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  动词
  副词
  形容词
  代词
  A to Z

  Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles