jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 水果

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音英语
水果shuǐguǒfruit
柑橘属植物gānjúshǔ zhíwùcitrus
 • 柑橘, 橙
 • gānjú, chéngorange
 • 柑橘
 • gānjúmandarin
 • 红橘
 • hóngjútangerine
 • 柠檬
 • níngménglemon
 • 酸橙
 • suānchénglime

  坚果jiānguǒnut
 • 胡桃
 • hútáowalnut
 • chestnut
 • 杏核
 • xìnghéalmond
 • 巴西胡桃
 • bā xī hú táobrazil nut
 • 榛子
 • zhēn zǐhazel nut
 • 花生
 • huā shēngpeanut (vegetable, not nut!)
 • 美洲山核桃
 • měi zhōu shān hé táopecan
  醋栗cùlìgooseberry
  草莓cǎoméistrawberry
  风梨fènglípineapple
  番石榴fānshíliúguava
  橄榄gǎnlǎnolive
  黑醋栗hēicùlìblackcurrant
  黑莓hēiméiblackberry
  pear
  李子lǐziplum
  芒果mángguǒmango
  猕猴桃míhóutáokiwi
  木瓜mù guāpapaya
  苹果píngguǒapple
  葡萄pútáogrape
  葡萄柚pútáoyòugrapefruit
  石榴shíliupomegranates
  táopeach
  无花果wúhuāguǒfig
  xìngapricot
  西番莲果xīfānliánguǒpassion fruit
  西红柿xīhóngshìtomato
  香蕉xiāngjiāobanana
  悬钩子, 覆盆子xuángōuzǐ, fùpénzǐraspberry
  樱桃yīngtaocherry
  yuèjúblueberry
  枣椰子zǎoyēzidate
  木瓜mù guāpapaya
  汉语拼音英语
  Now take the 水果 test in English


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles