jonsay.co.uk
Language Dictionaries
英字典

英字典 | 食物

Chinese
A to Z

汉语拼音英语
食物shíwùfood
vinegar
草本植物, 药草cǎoběn zhíwù, yàocǎoherbs
胡椒粉hújiāofěnpepper
黄油huángyóubutter
面粉miànfěnflour
配料pèiliàoingredient
葡萄酒pútaojiūwine
人造黄油rénzào huángyóumargarine
ròumeat
shuǐwater
水果shuǐguǒfruits
tángsugar
调味品tiáowèipǐnseasoning
香料xiāngliàospice
yánsalt
fish
植物, 蔬菜zhìwú, shūcàivegetables

烹调pēngtiáocooking
kǎoto roast (cook in oven)
烹调pēngtiáoto cook
水煮shuǐzhǔto poach
wēito simmer
zhìto grill
zhǔto boil
做饭zuòfànto do a meal
未煮过的wèi zhǔguò deraw

菜肴càiyáodishes
甜食tiánshídessert
pudding
冰淇淋bīngqílínice cream
饼, 糕bǐng, gāocake
干酪饼gānlàobǐngcheesecake
果馅饼guǒ xiànbǐngtart
烙饼làobǐngpancake
松糕sōnggāosponge cake
糖果tángguǒsweet

意大利面食yìdàlì miànshípasta
(意大利式) 饺子(yì dà lì shì) jiǎo zǐtortellini
肋状通心粉lèi zhuàng tōng xīn fěnrigatoni
通心粉tōng xīn fěnmacaroni
通心粉tōng xīn fěnpenne
细圆面条xì yuán miàntiáospaghetti
意大利扁面条yì dà lì biǎn miàn tiáolinguine
意大利干面条yì dà lì gān miàn tiáotagliatelle
意大利烤面条加干酪沙司yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sīcarbonara
意大利略有馅的水饺yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎoravioli
意大利肉卷yì dà lì ròu juàncannelloni
意式宽面yì shì kuān miànlasagne
意式细面yì shì xì miànvermicelli

比萨饼bǐsàbǐngpizza
炖肉dùn ròustew
咖喱gālícurry
热狗règǒuhot dog
肉汤ròutāngbroth
三明治sānmíngzhìsandwich
汤, 羹tāng, gēngsoup
汉语拼音英语

Now take the 食物 test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles