jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 鱼

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音英语
fish
有壳的水生动物yǒuqiàode shuǐshēng dòngwùshellfish
大比目鱼bǐmùyúflounder
蝙鱼biān yúbream
大比目鱼dàbǐmùyúhalibut
diéplaice
鲱鱼fēiyúherring
狗鱼gǒuyúpike
guīsalmon
河豚hétúnpuffer
黑线鳕hēixiànxuěhaddock
金枪鱼jīnqiāngyútuna
金鱼jīnyúgoldfish
perch
鲤鱼lǐyúcarp
鲇形目niánfǎng mùcatfish
qīngmackerel
鳝, 鳗shàn, màneel
 • 海鳗, 康吉鳗
 • hǎi mán, kāng jí mánconger eel
 • 海鳝
 • hǎi shànmoray eel
  鲨鱼shāyúshark
 • 双髻鲨
 • shuāng jì shāhammer head shark
 • 鲸鲨
 • jīng shāwhale shark
  鲦鱼(一种小淡水鱼)tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)minnow
  小无须鳕xiǎo wú xū xuěwhiting
  xuěcod
  鳐科yáo kēskate
  鳐目yáo mùray
 • 黄貂鱼
 • huáng diāo yústingray
  鱿鱼yóuyúsquid
  鳟鱼zūnyútrout
  章鱼zhāngyúoctopus

  甲壳纲动物jiǎkégāng dòngwùcrustacean
  龙虾lóngxiālobster
  藤壶ténghúbarnacle
  xiècrab
  小虾xiǎoxiāshrimp

  刺胞动物cìbāo dòngwùcnidaria
  海葵hǎikuísea anemones
  珊瑚shānhúcoral
 • 珊瑚礁
 • shānhú jiāocoral reef
  水母, 海蜇shuǐmǔ, hǎizhéjellyfish

  软体动物ruǎntǐ dòngwùmollusc
  clam
  蚝, 牡蛎háo, mǔlìoyster
  软体动物ruǎntǐ dòngwùmollusk
  扇贝shànbèiscallop
  汉语拼音英语
  Now take the 鱼 test in English


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles