jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 英字典

英字典 | 动物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音英语
动物dòngwùanimal
鸟, 禽niǎo, qínbird
fish
哺乳动物bǔrǔ dòngwùmammal
爬行动物páxíng dòngwùreptile
恐龙kǒnglóngdinosaur

鼻子bízinose
jiǎshell
尖牙jiānyáfang
口鼻子kǒubízisnout
獠牙liáoyátusk
línscale
鸟喙niǎohuìbeak
鸟嘴niǎozuǐbill
skin
fin
 • 臀鳍
 • tún qíanal fin
 • 尾鳍
 • wěi qícaudal fin
 • 背鳍
 • bèi qídorsel fin
 • 胸鳍
 • xiōng qípectoral fin
 • 腹鳍
 • fù qípelvic fin
  鳍状肢qízhuàngzhīflipper
  软毛ruǎnmáofur
  兽皮shòupíhide
  驼峰tuófēnghump (camel`s)
  尾巴wěibatail
  whisker
  羽毛yǔmáofeather
  育儿袋yù`érdàipouch
  zōngmane
  zhǎoclaw
  zhuǎtalon
  爪子zhuǎzipaw
  口鼻子kǒubízimuzzle
  汉语拼音英语
  Now take the 动物 test in English


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles